Naar een gezonde toekomst

a b
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naar een gezonde toekomst by Mind Map: Naar een gezonde toekomst

1. Gezond Leven

1.1. oog voor elkaar

1.1.1. zorg krijgen

1.1.2. zorg geven

1.1.3. veilige leefomgeving

1.1.3.1. verkeersveiligheid

1.1.3.2. sociale veiligheid

1.2. gezondheidszorg

1.3. gezondheid

1.3.1. sport, bewegen

1.4. aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte

2. Gezond Werken

2.1. beperking milieubelasting

3. Gezond Wonen

3.1. gevarieerd woningaanbod

3.2. duurzaam gebouwd

3.3. aantrekkelijke omgeving

4. Gezond Ontspannen

4.1. groene leefomgeving

4.2. goede en veilige fiets- en wandelroutes

4.3. toegankelijke sportvoorzieningen

4.4. breed educatief en cultureel aanbod

5. Gezond Besturen

5.1. financiën op orde

5.2. goede, moderne werkgever

5.3. klantgericht

5.4. deskundige ambtenaren

5.5. transparant beleid

5.6. handhaafbare regels

5.7. zuinig op groen

5.8. voorbeeld voor burgers en bedrijven

5.9. concrete duurzaamheidsdoelen