Dialog Peradaban antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dialog Peradaban antara Tamadun by Mind Map: Dialog Peradaban antara Tamadun

1. DEFINISI DAN KONSEP

1.1. Dialog : satu perbincangan atau perundingan antara dua pihak

1.2. Peradaban : sistem dan tahap perkembangan/kemajual sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa

1.3. Dialog peradaban antara tamadun bemaksud ,perbincangan atau rundingan antara dua tamadun bagi tujuan menambah pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan memupuk sikap faham memahami antara satu tamadun ke satu tamadun yang lain

2. PERANAN

2.1. Sebagai salah satu wahana dasar tamadun Malaysia misalnya agar boleh disepakati dan dihayati

2.2. Sebagai kesinambungan sesebuah tamadun demi membina satu tapak atau asas nilai spiritual yang kukuh.

2.3. Memperkukuhkan jalinan perpaduan negara dan integrasi nasional

2.4. Membentuk hubungan baik antara budaya serta membentuk keadilan ekonomi sesebuah tamadun

3. KAEDAH

3.1. Menggunakan bahasa yang sopan

3.2. Mempunyai minda yang terbuka bagi menerima atau menolak pendapat sesebuah tamadun

3.3. Menghormati pandangan, budaya, agama sesebuah tamadun yang lain

3.4. Menjadikan prinsip kebebesan bersuara sebagai panduan

4. HALANGAN

4.1. Fenomena pertukaran agama

4.2. Wujud perasaan rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog membuatkan masyarakat tidak mahu berdialog

4.3. Perasaan prejudis masyarakat terhadap satu tamadun dan tamadun yang lain

5. GARIS PANDUAN

5.1. Berdasarkan kebenaran, tiada pendustaan dan bersih maklumatnya daripada syak wasangka

5.2. Mempunyai dalil yang jelas , logik dan

5.3. Dialog haruslah memeberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak

5.4. Kedua-dua belah pihak dapat menjelaskan pandangan masing-masing dengan baik

5.5. Dialog antara dua tamadun haruslah tidak mempunyai sikap prejudis

5.6. Sentiasa berhemah ketika memberikan pandangan atau cadangan terhadap tamadun lain.