Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FYSIK 7 by Mind Map: FYSIK 7

1. Materia

1.1. Uppbygnad

1.2. Massa

1.3. Volym

1.4. Densitet

2. Elektricitet

2.1. Ström

2.2. Spänning

2.3. Motstånd

2.4. Seriekoppling

2.5. Parallellkoppling

3. Kraft & rörelse

3.1. Kraft

3.1.1. Tyngdkraft

3.1.2. Ftiktionskraft

3.2. Newtons rörelselagar

3.2.1. Tröghetslagen

3.2.2. Accelerationslagen

3.2.3. Lagen om verkan och motverkan

4. Ljud

4.1. Ljudvågor

4.1.1. Förtätningar & förtunningar

4.1.2. Våglängd

4.1.3. Svängningstid

4.1.4. Frekvens

4.2. Ton

4.2.1. Hög

4.2.2. Låg

4.2.3. Stark

4.2.4. Svag

4.3. Buller