Intranätet Studiefrämjandet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intranätet Studiefrämjandet by Mind Map: Intranätet Studiefrämjandet

1. Vår omvärld

1.1. Utlysningar av projektmedel, konferenser, seminarier, mässor, festivaler mm. där Studiefrämjandet kommer vara närvarande eller är intressant för våra handläggare att besöka.

1.2. Studiefrämjandet i pressen Omvärldsbevakning (externa RSS) Andra studieförbund Relaterade organisationer

1.3. Ledning och styrelse känns fel här. Bättre under Organisation

2. Rapportering

2.1. Info om Gustav. En kunskapsbank med goda exempel hur man skall jobba i programmet.

2.2. Statsbidrag Kommun- och landstingsbidrag Rapporter och redovisningar Verksamhetsrapportering (Gustav) Etik

2.3. "Söka bidrag" passar bättre under Kommunikationsstöd

3. Verksamhet

3.1. Interna utbildningar, nätverk, reggrupper

3.2. Europa Familj/Samhälle Folkhälsa Funktionshindrade Hundägare Internationellt Invandrade Kultur, allmänt Musik Natur/Miljö Roll- och konfliktspel Scenkonst Ungdomar

3.2.1. Jag har ändrat Teater till Scenkonst och flyttat ned ämnena till 2:a nivån

3.3. MO/SO Föreningar Studiecirklar Kulturprogram Annan folkbildning Utvärdering och uppföljning Pedagogik och metodik Verksamhetsplanering (Projekt och uppdrag)

3.4. Uppdragsverksamhet Interna samarbetsprojekt Externa samarbetsprojekt Projektledning Projektverktyg Samarbetsgrupper Samordning

4. Administration

4.1. Här skulle jag vilja lägga ledningssystem, ISO

4.2. Inköp och beställningar Deltab Digitala butiken Web-to-print Dustin Svanströms

4.3. Licenser Datorsupport

4.4. Ekonomi Kontorsservice Resurser

4.5. Möteslokaler Kontorsmaskiner Kontorsmaterial

4.6. Arbetsplatsmiljö Tillgänglighet

5. Kommunikationsstöd

5.1. Affischer, annonser, loggor, Lathundar och guider till föreningar/grupper som vill samarbeta och till handläggare på de lokala kontoren.

5.2. Intranätet

5.3. Extern hemsida Sociala medier Newsdesk Mässor

5.3.1. I sådana fall med fokus på hur lokalkontoret eller riksförbundet kan jobba med detta. Checklistor för mässor, närvaro i sociala medier mm.

5.4. Jag har strukit Inköp o beställningar. De finns ju under Administration. Är det i sådana fall samma information?

5.5. Bildbanken Den grafiska profilen Loggor Layout Opinionsbildning

6. Organisation

6.1. Styrelser, anställda, adresser till alla kontor. En sökbar katalog som hjälper oss att hitta varandra.

6.2. Vår organisationsplan Personal

6.3. Lediga tjänster Chefer Cirkelledare

6.3.1. Strök nyanställda. Hade ni tänkt lista nyanställda? Varför? Utbildningar för nyanställda har vi redan nedan.

6.4. Förtroendevalda Fackliga representanter Internutbildning

6.5. Ledarutveckling G1-G6

6.6. Möten och konferenser Verksamhetskonferens

6.6.1. Strök Ledningssystemet, riktlinjer, Policy- och styrdokument. De passar bättre under Administration.

7. Försök undvika så många steg i hierarkin. Min erfarenhet är att det blir förvirrande om man måste klicka sig ned djupt för att hitta det man skall använda. Placera det som handläggarna använder ofta högt upp/lättillgängligt så kommer de tycka om Intranätet!

7.1. Inspiration

7.1.1. http://www.sverok.se/

7.1.2. http://basecamphq.com/ Dels Basecamp men också systerprojekten.