Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Intranätet Studiefrämjandet by Mind Map: Intranätet
Studiefrämjandet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intranätet Studiefrämjandet

Vår omvärld

Utlysningar av projektmedel, konferenser, seminarier, mässor, festivaler mm. där Studiefrämjandet kommer vara närvarande eller är intressant för våra handläggare att besöka.

Studiefrämjandet i pressen Omvärldsbevakning (externa RSS) Andra studieförbund Relaterade organisationer

Ledning och styrelse känns fel här. Bättre under Organisation

Rapportering

Info om Gustav. En kunskapsbank med goda exempel hur man skall jobba i programmet.

Statsbidrag Kommun- och landstingsbidrag Rapporter och redovisningar Verksamhetsrapportering (Gustav) Etik

"Söka bidrag" passar bättre under Kommunikationsstöd

Verksamhet

Interna utbildningar, nätverk, reggrupper

Europa Familj/Samhälle Folkhälsa Funktionshindrade Hundägare Internationellt Invandrade Kultur, allmänt Musik Natur/Miljö Roll- och konfliktspel Scenkonst Ungdomar

Jag har ändrat Teater till Scenkonst och flyttat ned ämnena till 2:a nivån

MO/SO Föreningar Studiecirklar Kulturprogram Annan folkbildning Utvärdering och uppföljning Pedagogik och metodik Verksamhetsplanering (Projekt och uppdrag)

Uppdragsverksamhet Interna samarbetsprojekt Externa samarbetsprojekt Projektledning Projektverktyg Samarbetsgrupper Samordning

Administration

Här skulle jag vilja lägga ledningssystem, ISO

Inköp och beställningar Deltab Digitala butiken Web-to-print Dustin Svanströms

Licenser Datorsupport

Ekonomi Kontorsservice Resurser

Möteslokaler Kontorsmaskiner Kontorsmaterial

Arbetsplatsmiljö Tillgänglighet

Kommunikationsstöd

Affischer, annonser, loggor, Lathundar och guider till föreningar/grupper som vill samarbeta och till handläggare på de lokala kontoren.

Intranätet

Extern hemsida Sociala medier Newsdesk Mässor

I sådana fall med fokus på hur lokalkontoret eller riksförbundet kan jobba med detta. Checklistor för mässor, närvaro i sociala medier mm.

Jag har strukit Inköp o beställningar. De finns ju under Administration. Är det i sådana fall samma information?

Bildbanken Den grafiska profilen Loggor Layout Opinionsbildning

Organisation

Styrelser, anställda, adresser till alla kontor. En sökbar katalog som hjälper oss att hitta varandra.

Vår organisationsplan Personal

Lediga tjänster Chefer Cirkelledare

Strök nyanställda. Hade ni tänkt lista nyanställda? Varför? Utbildningar för nyanställda har vi redan nedan.

Förtroendevalda Fackliga representanter Internutbildning

Ledarutveckling G1-G6

Möten och konferenser Verksamhetskonferens

Strök Ledningssystemet, riktlinjer, Policy- och styrdokument. De passar bättre under Administration.

Försök undvika så många steg i hierarkin. Min erfarenhet är att det blir förvirrande om man måste klicka sig ned djupt för att hitta det man skall använda. Placera det som handläggarna använder ofta högt upp/lättillgängligt så kommer de tycka om Intranätet!

Inspiration

http://www.sverok.se/

http://basecamphq.com/ Dels Basecamp men också systerprojekten.