Алго­ритм індивідуального представництва інтересів клієнта.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Алго­ритм індивідуального представництва інтересів клієнта. by Mind Map: Алго­ритм індивідуального представництва інтересів клієнта.

1. Важливими вміннями соціального педагога для успішного здійснення індивідуального представництва є:

1.1. аналіз нормативно-правових актів;

1.2. отримання чи оформлення необхідних документів;

1.3. упевнене і тверде відстоювання власної думки;

1.4. ведення переговорів

1.5. подолання конфліктів

2. Соціальний педагог може представляти інтереси клієнта безпосередньо, залучити до роботи фахівців або навчити відповідних умінь та навичок волонтерів

3. Захисник та представник інтересів клієнта, а особливо дитини, за характером своєї діяльності контактує з різними організаціями:

3.1. встановлює зв'язок з установами соціального, медичного обслуговування, центрами працевлаштування.

4. З метою успішного представництва інтересів дитини створюється міжвідомча чи міждисциплінарна команда

5. Роль представника інтересів передбачає:

5.1. висловлення бажань та волі клієнтів;

5.2. захист інтересів клієнта у суді;

5.3. ведення переговорів від імені клієнта;

5.4. оскарження дій посадових осіб;

5.5. вивчення потреб клієнта та його сім'ї;

5.6. індивідуальне та групове консультування;

5.7. написання листів та звернень

6. Діяльність соціального педагога з представлення та відстоювання інтересів дитини залежить від специфіки проблеми( наприклад захист інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), а також від можливостей організації, служби, яку він представляє.

7. У практиці представництва інтересів розрізняють три підходи:

7.1. представлення та відстоювання інтересів тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах;

7.2. представлення та відстоювання інтересів разом із тими, хто перебуває у життєвій скруті;

7.3. представлення та відстоювання інтересів тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

8. Дедалі більшого поширення набуває колективне представництво інтересів клієнтів. Воно здійснюється на чотирьох рівнях

8.1. локальному;

8.2. регіональному;

8.3. національному;

8.4. міжнародному

9. Основними стратегіями колективного представництва інтересів є

9.1. співпраця

9.2. кампанія

9.3. конфронтація

10. Особливий інтерес для соціальних педагогів становлять такі, форми як співпраця та кампанія.

10.1. Співпраця передбачає робочі стосунки, коли дві системи домовляються про те, що зміни мають відбутися, і спирається на провадження змін та розвиток потенціалу.

10.2. Кампанію використовують у разі, коли тих, на кого спрямовані дії, потрібно переконувати у важливості змін. Вона охоплює навчання, переконання та лобіювання, звернення до ЗМІ.

11. Представництво – (advocacy) – буквально – адвокатування – активна діяльність від імені іншої людини чи групи людей для забезпечення необхідних послуг, гарантій законних прав клієнтів або і те, й інше разом

12. Українська дослідниця Т.В. Семигіна виділяє шість етапів індивідуального представництва інтересів

12.1. 1) представлення проблеми (з'ясування бачення проблеми у ході початкової оцінки);

12.2. 2) збір інформації (отримання додаткової інформації, комплексна оцінка);

12.3. 3) дослідження прав клієнта (вивчення законодавства та нормативно-правових документів, відповідних умов надання послуг, допомоги, уточнення компонентів стану клієнта, що дають право на отримання певних соціальних гарантій тощо);

12.4. 4) інтерпретація інформації та погодження з клієнтом плану дій (обговорення з клієнтом зібраної інформації, визначення стратегії і тактики дій, спільне планування);

12.5. 5) намагання досягти домовленостей (проведення переговорів у ході зустрічі чи телефонної розмови з іншою стороною);

12.6. 6) застосування формальних механізмів (написання офіційних звернень, листів, подання позовів до суду, забезпечення клієнтові доступу до послуг професійного юриста тощо).

13. Якщо представником інтересів клієнта є не фахівець певної державної установи, то його дії спрямовуються на:

13.1. подання звернення до державної організації, установи;

13.2. проведення переговорів (бесіди) з представником організація;

13.3. оскарження дій організації (написання звернення до вищої інстанції, уповноваженому з прав людини, депутату тощо);

13.4. звернення до суду з вимогою забезпечити виконання відповідного законодавства

14. Колективне представництво починається тоді, коли є питання чи проблема, що хвилює не одну людину, а певну групу, громаду, та вирішення якої покращить їхнє життя. Наприклад,