Tehetségfejlesztés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tehetségfejlesztés by Mind Map: Tehetségfejlesztés

1. A magyar tehetséggondozás története

1.1. Pannonhalma 996

1.1.1. első magyar iskola, a Bencés Kolostorban alapították

1.1.2. Szegény származású gyermekek nevelése (papnak, katonának vagy tanítónak)

1.1.3. Az egyháznak meghatározó szerepe volt

1.1.3.1. tehetségek felkarolása, támogatása

1.1.4. Protestáns iskolák meghatározóak voltak

1.1.4.1. → jó képességű gyermekek és fiatalok oktatása

1.1.5. Tehetségek segítése

1.1.5.1. Bethlen János erdélyi fejedelem és Apáczai Csere János (középkor nagy tudósa)

1.2. XIX. és XX. század

1.2.1. Hazánkban kibontakozott az intézményesített tehetséggondozás

1.2.1.1. Harsányi István

1.2.1.1.1. A sárospataki tehetségvédő és a Tehetséggondozás nagy „öregje”

1.2.2. Oktatási programok

1.2.2.1. középiskolák

1.2.2.1.1. → tehetségek kiválasztása, támogatása

1.2.3. Egyetemi képzés

1.2.3.1. hátrányosabb helyzetűeknek is egy lehetőséget adott

1.3. 1600-1700-as évek

1.3.1. fontos időszak a tehetséggondozás történetének szempontjából

1.3.2. Ismert iskolák

1.3.2.1. Debrecen, Sárospatak, Nagyenyed, Pápa, Eperjes, Kolozsvár → szegényebb réteghez tartozó tehetséges fiatalok taníttatása

1.3.3. Ismert tanárok

1.3.3.1. Martonfalvy György, Maróthy György, Hatvani István

1.3.4. Ismert diákok

1.3.4.1. Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc

1.4. Hazai tehetségvédelmi mozgalom (1985-től)

1.4.1. Református gimnáziumok mozgalma, majd később az állam is csatlakozik

2. Magyar kutatók, tudósok

2.1. L. Ritók Nóra

2.1.1. Toldi tanoda, Kiskert program, Alapítvány, Blog

2.2. Gyarmathy Éva

2.2.1. Diszlexia központ, MTA pszichológiai kutatóintézet, Író

2.3. Harsányi István

2.3.1. Sárospataki "manzrád", Rácz-ház, Paraszt és szegény gyerekek felkarolása

2.4. Dr. Balogh László

2.4.1. Tehetségműhely,

2.5. Dr. Ceizel Endre

2.5.1. Orvos-genetikus, magzatvédő vitamin, Tehetség- talentum

3. Tehetségtípusok és fejlesztési módszereik

3.1. Nyelvi

3.1.1. nyelvi intelligencia

3.1.1.1. Anyanyelvi és idegen nyelvi foglalkozások, ahol a gyermek kommunikációs képessége fejlődik.

3.2. Logikai

3.2.1. matematikai intelligencia

3.2.1.1. Tehetségműhelyükben a megfigyelésekre épülő tapasztalatszerzés keretében történik a különböző matematikai képességek fejlesztése.

3.3. Vizuális

3.3.1. „Művészórák” ahol az élmény, a kreativitás, a képzelet képi kifejezése, vizuális kommunikáció fejlesztése a cél

3.4. Zenei

3.4.1. ritmus intelligencia

3.4.1.1. relativitás és improvizációs, zenei képességfejlesztés

3.5. Testi

3.5.1. mozgáskoordinációs intelligencia

3.5.1.1. Labdás és nem labdás mozgáskoordináció fejlesztés, mozgásfejlesztés izgalmas történeteken keresztül.

3.6. Intraperszonális

3.6.1. magunkra vonatkozó intelligencia

3.6.1.1. Önismereti foglalkozások, ahol az egyén jobban megismeri önmagát az irányított feladatok segítségével.

3.7. Interperszonális

3.7.1. mberi kapcsolatokra vonatkozó) intelligencia

3.7.1.1. Szókincsbővítés, pontos beszédértés, verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése.

3.8. Tehetségtípusok fejlesztési módszerei:

4. Tehetség

4.1. A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

4.1.1. átlag feletti általános képességek

4.1.2. átlagot meghaladó speciális képességek

4.1.3. kreativitás

4.1.3.1. alapkoncepciója

4.1.3.1.1. Guilford és Hoepfer 1971

4.1.3.2. fejlődése

4.1.3.2.1. Van Tassel-Baska 1998

4.1.4. feladat iránti elkötelezettség

4.1.5. Intelligencia

4.1.5.1. fogalma

4.1.5.1.1. komplex képesség

4.1.5.2. vizsgálata

4.1.5.2.1. intelligencia tesztekkel

4.1.6. Egytényezős modellek

4.1.6.1. Sperman

4.1.6.1.1. Általános intelligencia

4.1.6.2. Thurstone

4.1.6.2.1. elsődleges mentális képességek

4.1.6.3. Stenberg

4.1.6.3.1. információ feldolgozási modell

4.1.7. Többtényezős modellek

4.1.7.1. Renzulli-féle triász

4.1.7.1.1. három összetevő

4.1.7.2. Stenberg

4.1.7.2.1. ötszögű tehetségelmélet

4.1.7.2.2. WICS-modell

4.1.8. Fejlődési tényezők modellje

4.1.8.1. Mönks

4.1.8.1.1. társadalmi pilléreket is bevon

4.1.8.2. Tonnenbaum csillaga

4.1.8.2.1. Tehetség: a csillag 5 ágának metszete

4.1.8.3. Czeizel Endre 2x4 plussz 1 faktoros modellje

5. Készítette: Veják Viktória, Dóczi Rebeka, Szabó Alexandra

6. Könyvek

6.1. Gyarmathy Éva

6.1.1. Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek

6.1.2. A tehetség – fogalma, összetevői, típusai, azonosítása.

6.1.3. Diszlexia. Specifikus tanítási zavar.

6.1.4. Atipikus agy és a tehetség.

6.1.5. A tehetséggondozás pszichológiája

6.2. Harsányi István

6.2.1. Az utca helyesírása és az iskola

6.2.2. A fegyelem vonzó értékei

6.2.3. A hazugság mint nevelési probléma

6.2.4. A tehetségvédelem…

6.3. Dr. Ranschburg Jenő

6.3.1. Gepárd kölykök

7. Tehetséggondozási szervezetek

7.1. Géniusz program

7.2. MATEHETSZ

7.2.1. Pályázatok

7.2.2. Támogatási lehetőségek

7.3. Arany János tehetséggondozó program (AJTP)

7.3.1. 5 éves program

7.3.2. Tanulmányi verseny

7.3.3. Tanulmányi kirándulás

7.3.4. Foglalkozások

7.4. Szervezeti keretek:

7.4.1. tanórai differenciálás különféle formái

7.4.2. (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.)

7.4.3. fakultáció

7.4.4. speciális osztály

7.4.5. délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör stb.)

7.4.6. hétvégi programok

7.4.7. nyári kurzusok

7.4.8. mentor-program

7.5. Pályázattípusok

7.5.1. MaTalent 2

7.5.2. TehetségKapu 2

7.5.3. TehetségTár 2

7.5.4. Versenyezzünk

7.5.5. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

7.6. Cél:

7.6.1. • jó tanulmányi teljesítmény

7.6.2. • tehetségük felfedezése, fejlesztése

7.6.3. • tehetségek támogatás

7.7. Nemzeti Tehetség Program

7.7.1. • tehetségfejlesztés segítése

7.8. Életút program

7.8.1. • hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek támogatása

7.8.2. • személyiségfejlesztő programok

7.9. Snétberger tehetség program

7.9.1. • hátrányos helyzetű hangszeren játszó gyerekek

7.9.2. • személyre szabott személyiségfejlesztés

8. Tehetséggondozási konferenciák

8.1. Nemzeti Tehetség Program keretében

8.1.1. ELTE

8.1.1.1. Bolyai Konferencia

8.1.1.2. Kardos Lajos Pszichológiai Verseny

8.1.1.2.1. magyar pszichológus hallgatók tehetséggondozása

8.1.1.3. „Anyanyelvünk évszázadai”

8.1.1.3.1. hallgatói konferencia

8.1.2. ECHA konferencia

8.1.2.1. tehetséggel kapcsolatos európai hálózatosodás elősegítése

8.1.2.2. Célja: A tudósok, illetve a gyakorlati szakemberek tudjanak találkozni és megosztani egymással tapasztalataikat, kutatásaikat.

8.1.2.3. Megrendezése: 2 évente új helyszínen és más országban, tehetséggel kapcsolatos témák

8.1.3. Tehetségsegítő hálózatok

8.1.3.1. Tehetségpontok

8.1.3.2. Tehetségsegítő tanácsok

9. Iskolák és óvodák:

9.1. Pitypang óvoda

9.2. Ady Endre Általános Iskola