Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demoralizacja by Mind Map: Demoralizacja

1. przejawy

1.1. ucieczki z domu

1.2. wybuchy złości i gniewu

1.3. wulgaryzmy

1.4. udział w bójkach

1.5. inicjowanie starć fizycznych

1.6. częste wagary

1.7. złośliwość i mściwość

1.8. kradzieże

1.9. sięganie po używki

1.9.1. narkotyki

1.9.2. alkohol

1.9.3. papierosy

1.10. niszczenie własności innych

1.11. przebywanie z osobami zdemoralizowanymi

1.12. demoralizacja seksualna

1.13. kłamstwo

1.14. wymuszenia

1.15. włamania

1.16. zastraszanie innych

2. pomoc

2.1. cechy

2.1.1. częste pochwały

2.1.2. nagradzanie

2.1.3. motywowanie

2.1.4. wyrazistość

2.1.5. cierpliwość

2.1.6. mądrość

2.1.7. otwartość

2.1.8. budzenie zaufania

2.2. szkoła

2.2.1. bardziej przyjazna atmosfera

2.2.2. poświęcenie większej ilości czasu

2.3. rodzina

2.3.1. dysfunkcyjna

2.3.1.1. częste spotkania i rozmowy rodziców z wychowawcami i nauczycielami

2.3.1.2. wspieranie w przezwyciężaniu trudności

2.3.1.3. wypełnianie podstawowych zadań

3. przyczyny

3.1. biopsychiczne dziecka

3.2. rodzina

3.2.1. inne

3.2.1.1. zbyt rygorystyczna

3.2.1.2. niekonsekwentne sposoby wychowania

3.2.1.3. zbyt tolerancyjne

3.2.2. zła sytuacja

3.2.2.1. rodziny rozbite

3.2.2.2. rodziny niewydolne wychowawczo

3.2.2.3. rodziny ubogie

3.2.2.4. rodziny patologiczne

3.2.2.4.1. agresja

3.2.2.4.2. niechęć

3.2.2.4.3. przemoc

3.2.2.4.4. kłótnie

3.3. szkoła

3.3.1. niepowodzenia szkolne

3.3.2. patologie szkolne

3.3.2.1. przeładowany program nauczania

3.3.2.2. brak przyjaznych relacji nauczyciel-uczeń

3.3.2.3. brak indywidualnego podejścia do dziecka

3.3.2.4. błędy wychowawcze

3.3.2.4.1. niedotrzymywanie obietnic i słowa

3.3.2.4.2. niesprawiedliwe traktowanie

3.3.2.5. poczucie anonimowości

3.3.2.5.1. zbyt liczne klasy

3.3.2.5.2. zbyt wielkie szkoły

3.4. rówieśnicy i środowisko

3.4.1. zły przykład płynący z mediów

3.4.2. chęć zaimponowania innym

3.4.3. pragnienie szybkiego zdobycia pieniedzy

3.4.4. chęć zyskania akceptacji u rówieśników

4. przeciwdziałanie

4.1. życzliwe otoczenie dla dziecka

4.2. zaspokojenie potrzeb bliskości i bezpieczeństwa dziecka

4.3. poczucie akceptacji w rodzinie