НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ by Mind Map: НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ

1. РОЛЬ БАТЬКІВ

1.1. Спільна діяльність

1.2. Мотивація

1.3. Контоль

2. РОЛЬ УЧИТЕЛІВ

2.1. Діагностика

2.2. Організація роботи

2.3. Диференційований підхід

2.4. Формування знань, умінь та навичок

2.5. Мотивація

2.6. Оцінка

2.7. Корекція

3. Риси успішного учня

3.1. Цілеспрямованість

3.2. Наполегливість

3.3. Нестандартність мислення

3.4. Неформальне спілкування

3.5. Інтерес до пошукової діяльності

3.6. Бажання здобувати знання