НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ by Mind Map: НАВЧАЛЬНИЙ УСПІХ УЧНІВ

1. Контоль

2. Діагностика

3. РОЛЬ БАТЬКІВ

3.1. Спільна діяльність

3.2. Мотивація

4. РОЛЬ УЧИТЕЛІВ

4.1. Організація роботи

4.2. Диференційований підхід

4.3. Формування знань, умінь та навичок

4.4. Мотивація

4.5. Оцінка

4.6. Корекція

5. Риси успішного учня

5.1. Цілеспрямованість

5.2. Наполегливість

5.3. Нестандартність мислення

5.4. Неформальне спілкування

5.5. Інтерес до пошукової діяльності

5.6. Бажання здобувати знання