SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. ILMU PENGETAHUAN

1.1. Islam mengajar setiap orang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari

1.2. Tokok-tokoh ilmuan Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi masih menjadi sumber rujukan hingga ke hari ini

1.3. Zaman kemuncak ilmu pengetahuan

1.3.1. Zaman Khulafa' Ar rasyidin

1.3.2. Zaman Umayyah

1.3.3. Zaman Abasiyah

1.4. Sumbangan

1.4.1. Contoh bidang ilmu yang telah diterokai oleh cendikiawan Islam adalah Biologi,Matematik,Astronomi dan Falaq

2. POLITIK

2.1. Perkataan Yunani:Politikus yang bermaksud Negara atau kota

2.2. Bahasa Arab 'siasah' yang bermaksud menguasai,memerintah,mentadbir, menyusun atur dan mengawal

2.3. Pada zaman Rasulullah

2.3.1. 1.Rasulullah sebagai ketua negara

2.3.2. 2.Dasar negara Islam Madinah

2.3.3. 3.Mengasaskan Piagam Madinah

2.3.4. 3.Mempersaudarakan penduduk Madinah

2.3.5. 4.Syura sebagai asan dan prinsip pemerintahan

2.4. Sumbangan

2.4.1. Ciri-ciri negara Islam

2.4.1.1. 1.Menegakkan hukum Allah

2.4.1.2. 2.Kebenaran

2.4.1.3. 3.Keadilan

2.4.1.4. 4.Kebebasan

2.4.1.5. 5.Persamaan

2.4.1.6. 6.Al syura

2.4.1.7. 7.Ketaatan

3. EKONOMI

3.1. Merupakan aktiviti manusia dalam bidang perniagaan,urusan kewangan dan pengurusan sumber manusia

3.2. Ciri-ciri

3.2.1. 1.Seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat

3.2.2. 2.Menepati syarak

3.2.3. 3.Diasaskan kepada prnsip akidah dan syariat

3.2.4. Diawasi syariat dan dikawal pemerintah

3.3. Sumbangan

3.3.1. Konsep Rububiyyah

3.3.1.1. Ekonomi Islam menekankan Allah sebagai penguasa yang membuat peraturan muamalah untuk memelihara kehidupan makhluk

3.3.2. Konsep Tazkiyyah

3.3.2.1. Bertujuan membentuk jiwa dan akhlak melalui pembersihan harta

3.3.3. Konsep Khalifah

3.3.3.1. Manusia menjadi pemegang amanah yang perlu memakmurkan dunia dan harta bukan hak mutlak manusia

4. KEJURUTERAAN

4.1. Pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi

4.2. Proses merekabentuk teknologi dengan kaedah yang efisyien

4.3. Penggunaan teknik tertentu untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas sebagai khalifah dengan lebihberkesan

4.4. Sumbangan

4.4.1. Kejuruteraan hidrologi

4.4.1.1. 1.Pembinaan terusan

4.4.1.2. 2.Teknologi air bawah tanah

4.4.1.3. 3.Alat mengangkut air

4.4.2. Binaan

4.4.2.1. 1.Masjidil Haram

4.4.2.2. 2.Jambatan Shahristan

4.4.2.3. 3.Perpustakaan Khizanat Al Hikmah

4.4.3. Perkilangan

4.4.3.1. 1.Teknologi membuat kertas

4.4.3.2. 2.Teknologi memproses keluli dan besi

4.4.3.3. 3.Peralatan perlombongan

4.5. Tokoh

4.5.1. Al-Idrus

4.5.2. Al-Kharaji

4.5.3. Al-Jazari

4.5.4. Banu Musa

5. SAINS TEKNOLOGI

5.1. Dalam bahasa Inggeris,Science bermaksud pengetahuan

5.2. Sesuatu yang boleh dibuktikan dengan 5 pancaindera manusia

5.3. Teknologi bermaksud pengetahuan bersistem ilmu sains secara dalam amali

5.4. Sumbangan

5.4.1. Peranan

5.4.1.1. 1.Memberi kesedaran melalui akal fikiran

5.4.1.2. 2.Membantu dalam berkarya dan berinovasi

5.4.1.3. 3.Mendorong untuk berfikir dan membuat kajian

5.4.2. Tokoh

5.4.2.1. Biologi-Ibnu Kutaibah

5.4.2.2. Fizik-Ibnu Bajjah

5.4.2.3. Perubatan-Ibnu Sina

5.4.2.4. Botani-Al Ghafiqi