Класифікація податків

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація податків by Mind Map: Класифікація податків

1. Залежно від органу влади, який встановлює і скасовує податки

1.1. 1) загальнодержавні — встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України;

1.2. 2) місцеві—встановлюються сільськими, селищними, міськими радами;

2. За видом фонду, до якого надходять податки

2.1. закріплені—надходять до конкретного бюджету або спеціального цільового фонду;

2.2. регулюючі — надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорціях відповідно до бюджетного законодавства;

3. За видом платника

3.1. 1) податки з фізичних осіб—сплачують лише фізичні особи;

3.2. 2) податки з юридичних осіб — сплачують лише юридичні особи;

3.3. 3) змішані—сплачують як юридичні, так і фізичні особи;

4. За формою оподаткування

4.1. прямі — встановлюються безпосередньо щодо платників податків і сплачуються за рахунок їхніх доходів;

4.2. непрямі — встановлюються в цінах товарів і послуг та сплачуються за рахунок цінової надбавки;

5. За економічним змістом

5.1. 1) податки на доходи—стягуються безпосередньо з доходів фізичних і юридичних осіб;

5.2. 2) податки на споживання—сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні;

5.3. 3) податки на майно—встановлюються стосовно рухомого або нерухомого майна:

6. За періодичністю стягнення

6.1. разові—сплачуються один раз протягом певного часу

6.2. систематичні - сплачуються регулярно через певні проміжки часу

7. За формою стягнення

7.1. 1) грошові—стягуються в грошовій формі;

7.2. 2) натуральні податки—стягуються у вигляді певних товарів;