Õpetaja Digimapp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpetaja Digimapp by Mind Map: Õpetaja Digimapp

1. Vajame digimapi koostamiseks väljaõpet

2. 1.põhjus: saan videodest (Moodle keskkonnas) uut pedagoogilist informatsiooni

3. 2.põhjus: õpetjatöö oskused arenevad

4. 3.põhjus: õpin tundma erinevaid veebikeskkondi

5. PLUSSID: 1) saame targemaks, kui tutvume ka teiste ideedega 2) kasutame digimappi oma töös õpilastega

6. MIINUSED: 1) võtab liiga palju aega ära! 2) ei pääse alati ligi arvutile (või muudele tehnilistele vahenditele), et sissekandeid teha!

7. 4.põhjus: tutvun õpetajate blogide ning arvamustega

8. 5.põhjus: saame lastega parema kontakti ning mõistame nende digi-maailma paremini