ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ by Mind Map: ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Ανεργία

2. Φτώχεια

3. Βία

3.1. Σχολική

3.2. Ενδοοικογενειακή

4. Μόλυνση περιβάλλοντος

4.1. Ατμοσφαιρική ρύπανση

4.2. Θαλάσσια ρύπανση

5. Ρατσισμός

5.1. Νικόλαος Κατσαφούρος