Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Revolutie by Mind Map: Revolutie

1. Constitutionele monarchie

1.1. Staatsvorm

1.1.1. Keizer

2. Verenigde Koninkrijk der Nederlanden

2.1. Verenigd

2.1.1. Luxemburg

2.2. Koning Willem I

2.2.1. Staatshoofd

3. Koninkrijk Holland

3.1. Opdracht

3.1.1. Frankrijk

4. Bataafse Republiek

4.1. Patriotten

4.1.1. Macht

4.2. Gesteund

4.2.1. Franse invasie

5. Regenten

5.1. Bestuurlijke functies

6. Patriotten

6.1. Burgers

6.1.1. Nederland invoeren

6.2. Regenten en Oranjes

6.2.1. Democratie invoeren

7. Kleine burgerij

7.1. Geïnspireerd

7.1.1. Verlichting

7.2. Eiste invloed

7.2.1. Bestuur van het land

8. Staatsgreep

8.1. Macht overnemen

9. Code Napoléon

9.1. Dezelfde

9.1.1. Straffen

9.2. Frankrijk

10. Radicalen

10.1. Geweld

10.1.1. Vijanden uitschakelen

11. Terreur

11.1. Grote aantallen gedood

12. Gematigden

12.1. Zonder geweld

13. Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger

13.1. Rechten van burgers

13.1.1. Grote invloed

14. Nationale Vergadering

14.1. Aparte vergadering

14.2. Derde stand

14.2.1. Niet mee eens

14.2.2. Besluitvorming

15. Staten-Generaal

15.1. Vroeger

15.1.1. Algemene vergadering

15.1.2. Drie standen

15.2. Nu

15.2.1. De volkvertegenwoordiging

15.2.2. Nederland 1e & 2e kamer