Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci. by Mind Map: Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

1. KJFG

2. 1. Aktywność twórcza -zakres tematyki.

2.1. Rola nauczyciela w pobudzaniu i rozwijaniu aktywności.

2.2. Zasady i sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci.

3. 2. Edukacyjne funkcje zabawy.