MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND ABAD KE-16 & 17

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND ABAD KE-16 & 17 by Mind Map: MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND ABAD KE-16 & 17

1. Ciri-Ciri Masyarakat Feudal

1.1. Aspek Agama

1.1.1. Gereja Katolik memainkan peranan besar dalam masy feudal

1.1.1.1. Gereja Katolik sebuah instistusi yg berkuasa

1.1.1.1.1. memiliki bnyk hartanah

1.1.1.1.2. penasihat kepada raja dlm pentadbiran

1.1.1.1.3. sebahagian tanah dimiliki oleh gereja

1.1.1.1.4. kebanyakan masy feudal memegang agama Kristian Roman Katolik

1.1.1.2. institusi gereja mengongkong kehidupan masy feudal

1.1.1.2.1. tidak digalakkan mencari kemewahan dunia

1.1.1.2.2. menekankan aspek kerohanian & kehidupan akhirat

1.2. Aspek Politik

1.2.1. Kedudukan Raja

1.2.1.1. Monarki mutlak

1.2.1.1.1. pentadbiran

1.2.1.1.2. perundangan

1.2.1.1.3. kehakiman

1.2.1.2. kedudukan tertinggi

1.2.1.3. langkah untuk mengukuhkan kuasanya & kedudukan

1.2.1.3.1. politik

1.2.1.3.2. ekonomi

1.2.1.3.3. perundangan

1.2.1.4. Raja Berpelembagaan

1.2.1.4.1. Raja Charles II

1.2.1.4.2. Raja tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yg digubal oleh Parlimen.

1.2.1.5. Pengisytiharan Hak

1.2.1.5.1. Menjelang dinasti Stuarts, berlakunya perselisihan antara raja dengan Parlimen

1.2.1.5.2. Tujuan : Menyekat kuasa & pengaruh raja.

1.2.2. Kemerosotan Pengaruh Bangsawaan

1.2.2.1. Pengaruh & kekuasaan bangsawan merosot

1.2.2.1.1. Kedudukan raja semakin kukuh dalam ekonomi kapitalis

1.2.2.1.2. Muncul pegawai-pegawai pentadbir.

1.3. Aspek Ekonomi

1.3.1. Pemilikan Tanah

1.3.1.1. pada zaman pertengahan tahun

1.3.1.1.1. bergantung kepada tanah

1.3.1.2. Abad ke 16-17, perubahan sistem ekonomi

1.3.1.2.1. masyarakat tidak bergantung kepada tanah

1.3.2. Kewajipan Peribadi

1.3.2.1. wujud hubungan peribadi

1.3.2.1.1. lord (tuan tanah)

1.3.2.1.2. vassal (penyewa tanah)

1.3.2.2. hubungan berdasarkan ikatan perjanjian (kontrak)

1.3.2.2.1. kedua-dua pihak saling bertanggungjawab terhadap kepentingan bersama

1.3.2.3. Raja memberikan

1.3.2.3.1. perlindungan

1.3.2.3.2. jaminan keselamatan

1.3.2.4. menjelang abad16,17

1.3.2.4.1. berlakunya perubahan dalam hubungn raja & golongan bangsawan

1.3.2.4.2. berlakunya perubahan dalam hubungn raja & golongan bangsawan

1.3.2.4.3. tidak perlu bergantung kepada golongan bangsawan

1.4. Aspek Sosial

1.4.1. Mobiliti Sosial

1.4.1.1. Zaman Pertengahan

1.4.1.1.1. masyarakat bersusun lapis

1.4.1.1.2. mempunyai kedudukan yang berlainan dalam :

1.4.1.1.3. hal ini, perubahan dalam kedudukan sosial & status jarang berlaku

1.4.1.1.4. setiap golongan harus memainkan peranan & tanggungjawab

1.4.1.2. Abad 16 - 17

1.4.1.2.1. perubahan dalam :

1.4.1.2.2. menyebabkan mobiliti sosial wujud

1.4.1.2.3. struktur susun lapis masyarakat juga berubah

1.5. Aspek Ketenteraan

1.5.1. Kedudukan Knight

1.5.1.1. memainkan peranan dalam bidang ketenteraan.

1.5.1.2. menerima ganjaran dalam bentuk harta dan tanah.

1.5.1.3. menjelang abad ke 16-17, peranan & kedudukan Knight mula berubah

1.5.1.3.1. tidak bergantung untuk mempertahankan negara

2. Susun Lapis Masyarakat Feudal

2.1. Pengenalan

2.1.1. Pemerintahan Monarki Kebangsaan

2.1.1.1. Pada abad ke-15

2.1.1.2. mula bertapak di Eropah

2.1.2. Sistem Pemerintahan Monarki Mutlak

2.1.2.1. Pada abad ke-16 & 17

2.1.2.2. muncul di England

2.1.3. kebangkitan pemerintahan monarki mutlak

2.1.3.1. lahirnya masy feudal

2.1.3.1.1. golongan pemerintah

2.1.3.1.2. golongan yg diperintah

2.2. Raja

2.2.1. Dalam sistem feudal

2.2.1.1. mempunyai kedudukan tertinggi

2.2.1.2. peerintah berkuasa mutlak

2.2.1.3. menguasai seluruh tanah dlm kerajaannya

2.2.2. gol bangsawan

2.2.2.1. berada di bawah raja

2.2.2.2. menerima tanah secara langsung

2.2.2.3. raja memberi hak pajakan tanah kpd vassal (bangsawan)

2.2.2.3.1. bangsawan menawarkan bantuan ketenteraan

2.2.2.4. raja bergantung kpd bangsawan

2.2.2.4.1. utk mengukuhkan kedudukan & kekuasaannya

2.2.2.5. diberi anugerah & gelaran

2.2.2.5.1. bagi memastikan taat setia kpd raja

2.2.3. Abad 16 - 17

2.2.3.1. pemerintahan monarki mutlak

2.2.3.1.1. dinasti Tudor

2.2.3.1.2. dinasti Stuarts

2.2.3.2. Magna Carta

2.2.3.2.1. pemerintah masih tertakluk kpd undang-undang yg terkandung dlm Magna Carta

2.3. Bangsawan

2.3.1. Dlm susun lapis masy feudal

2.3.1.1. gol bangsawan di bawah raja

2.3.1.2. membantu raja

2.3.1.2.1. hal ehwal pentadbiran

2.3.1.2.2. menguruskan ekonomi

2.3.1.3. menerima tanah secara langsung & memerintahnya

2.3.1.3.1. diberi oleh raja

2.3.1.3.2. boleh diwarisi oleh keluarga bangsawan

2.3.1.3.3. tanah tersebut dikenali sbg manor

2.3.1.4. menetapkan undang-undang

2.3.1.4.1. utk mengawal petani yg mengusahakan tanah pertanian

2.3.1.5. menyewa/ memajak sebahagian tanahnya

2.3.1.5.1. kpd gol bangsawan yg lebih rendah

2.3.1.6. membayar kpd Raja

2.3.1.6.1. cukai tanah

2.3.1.6.2. memberi taat setia

2.3.1.6.3. membekalkan bantuan ketenteraan

2.3.1.7. diberi gelaran oleh raja

2.3.1.7.1. seperti

2.3.1.7.2. utk mendapatkan sokongan

2.3.2. Dlm abad ke-16

2.3.2.1. kedudukan & peranan gol bangsawan mengalami perubahan

2.3.2.2. Perang Bunga Mawar

2.3.2.2.1. tahun 1450-1485

2.3.2.2.2. menyebabkan pengaruh bangsawan merosot

2.3.2.2.3. Tetapi, mengukuhkan kedudukan raja-raja

2.3.2.3. raja dpt mengawal gol bangsawan lemah

2.3.2.3.1. raja menguasai jentera pentadbiran negara

2.4. Pahlawan (Knight)

2.4.1. Dalam susunan masy feudal

2.4.1.1. dikenali sbg knight

2.4.1.2. berada di bawah bangsawan

2.4.1.3. memberi perkhidmatan kpd raja dan lord

2.4.1.3.1. ketenteraan

2.4.1.3.2. memungut cukai

2.4.2. Abad ke-16

2.4.2.1. berlakunya perubahan

2.4.2.1.1. peranan

2.4.2.1.2. kedudukan

2.4.2.2. kedudukan raja kukuh

2.4.2.2.1. menyebabkan tidak perlunya perkhidmatan knight

2.4.2.2.2. mewujudkan pasukan tentera tetap & tentera upahan

2.5. Petani

2.5.1. Dalam susun lapis masy feudal

2.5.1.1. di bawah penguasan golongan bangsawan

2.5.1.1.1. mewakili besar daripada penduduk England

2.5.1.2. petani juga dikenali sebagai

2.5.1.2.1. freeman

2.5.1.2.2. villain

2.5.1.2.3. sokemen

2.5.1.2.4. border

2.5.1.2.5. cottar

2.5.1.3. tinggal di manor (kawasan kampung)

2.5.1.4. mengusahakan tanah milik tuan tanah

2.5.1.4.1. sebagai balasan, tuan tanah akan memberi :

2.5.1.5. kawalan dibawah tuan tanah dan membayar sewa kepada tuan tanah

2.5.1.6. menawarkan khidmat buruh

2.5.1.6.1. tugas :

2.5.1.7. diberi sebidang tanah

2.5.1.7.1. hasil tanah akan dijadikan sebagai sara hidup

2.5.1.8. tertakluk kepada undang-undang kehakiman

2.5.1.8.1. tidak dibenarkan untuk meninggalkan manor

2.5.1.9. hidup dalam lingkungan manor (komuniti tertutup)

2.5.1.9.1. segala keperluan asas disediakan dalam institusi manor

2.5.2. Berlakunya perubahan pada abad ke-16

2.5.2.1. bidang ekonomi

2.5.2.1.1. menyebabkan kehidupan petani juga berubah

2.5.2.1.2. banyak gol petani berhijrah ke bandar

2.5.2.2. gol petani dibebaskan oleh tuan tanah

2.5.2.2.1. kini menjadi buruh upahan

2.5.2.3. hubungan antara petani dengan tuan tanah juga berubah

2.6. Hamba

2.6.1. dalam susunan lapis masyarkat feudal

2.6.1.1. rendah

2.6.2. jumlah hamba di England

2.6.2.1. satu persepuluh drpd jumlah penduduk England

2.6.3. tidak mewakili tanah

2.6.4. kuasa perundangan yang terhad

3. Pengertian Masyarakat Feudal

3.1. istilah masy feudal

3.1.1. sejarawan

3.1.1.1. susunan sosial masy

3.1.1.1.1. pd Zaman Pertengahan di Eropah

3.2. masy feudal juga muncul di Jepun

3.2.1. pd abad ke-14 & 15

3.3. menurut Marc Bloch

3.3.1. masy feudal = masy berhierarki

3.3.1.1. struktur susun lapis tersendiri

3.4. penguasaan ke atas tanah boleh menentukan

3.4.1. kedudukan

3.4.2. kuasa

3.4.3. status

3.5. wujud hubungan peribadi

3.5.1. antara lord dan vassal

3.5.1.1. melalui kontrak