ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล

1.1. เมาส์ทำหน้าที่ เลื่อนเมาส์เพื่อบังคับตัวชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอ

1.1.1. ไมโครโฟนทำหน้าที่ใช้รับเสียงพูดหรือเสียงร้องเพลง

1.1.1.1. คีย์บอร์ดทำหน้าที่ รับคำสั่งและข้อมูล เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

1.1.1.1.1. Bar Codes Readers เครื่องอ่านรหัสบาร์โค๊ด เป็นอุปกรณ์ที่นํามาใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ

2. อุปกรณ์เก็บข้อมูล

2.1. แผ่นซีดี (CD – ROM) มีลักษณะเป็นวงกลม มีรูตรงกลาง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไว้

2.1.1. ยูเอสบีเฟลช์ไดร์ฟ ( USB Flash Drive ) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด พกพาสะดวก และมีความจุในการเก็บข้อมูลได้มาก

2.1.1.1. ฮาร์ดดิสก์ เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.1.1.1. Ram หน่วยความจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออกข้อมูล (Output)

3. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล

3.1. ซีพียู (CPU) หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ซีพียูเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าตัวเครื่องมีปุ่ม ปิด – เปิด เครื่อง เรียกว่า ปุ่มเพาเวอร์ ( Power )

3.1.1. เมนบอร์ด (Mainboard, mother board) หรือ แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด" ส่วนประกอบหลักที่สำคัญบนเมนบอร์ดเป็นแผงวงจรหลักที่คอยสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อทำงานตามคำสั่ง ซึ่งเมนบอร์ดนั้นจะเป็นแผงวงจรที่รวมเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน

4. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

4.1. ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือ

4.1.1. เครื่องพิมพ์ หรือ พริ้นเตอร์ (Printer) เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษร ตัวเลขและรูปภาพ

4.1.1.1. จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้

4.1.1.1.1. Screen (monitor) สามารถแสดงผลข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวีดีโอ แสดงผลในรูปแบบสีหรือขาวดำ