Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KeyHome by Mind Map: KeyHome

1. Messaging

1.1. Key messages

1.1.1. KeyHome is first fully digital mortgage

1.1.2. Keytrade Bank reshapes the way consumers arrange mortgages so it is in line with what a consumer would expect his/her ideal mortgage journey to look like

1.1.3. Keytrade Bank transforms banking sector and has the tools to become the first bank of its customers

1.2. Hard questions

1.2.1. Wat zijn de verkoopdoelstellingen van KeyHome?

1.2.1.1. Het is een gigantische markt en het potentieel is dus ook heel groot. We zijn dus zelf ook heel ambiteus maar communiceren geen doelstellingen.

1.2.2. In welke mate moet KeyHome bijdragen aan jullie doelstelling om 500.000 klanten aan jullie te binden?

1.2.2.1. Hypothecair krediet is een reden waarom mensen van bank veranderen > we weten dat we dit nodig hebben om full service retail bank te worden en de first bank van onze klanten te worden.

1.2.3. Waarom kunnen jullie wel een first time right offer brengen? Hoe werkt dat dan precies?

1.2.3.1. Acceptatiecriteria: eigen inspanning + inkomen & uitgaven

1.2.4. Jullie definiëren slechts drie "basiscriteria". Zijn die niet te simpel? Andere banken maken gebruik van veel meer parameters, ik neem aan dat ze die ook niet voor hun plezier hebben uitgevonden.

1.2.4.1. Die drie parameters bepalen voor 95% de uiteindelijke pricing. Wij zijn er dus van overtuigd dat we daarmee een voldoende beeld hebben van de specifieke klantensituatie.

1.2.5. Waarin verschilt KeyHome van Hello Home? Wat vinden jullie van concurrentie?

1.2.5.1. Scope van KTB is veel breder: wij bieden aan waaier aan producten aan.

1.2.5.1.1. Aankoop, aankoop & renovatie, nieuwbouw, renovatie, herfinancering, brugkrediet, ...

1.2.5.2. A-Z digitaal

1.2.5.2.1. Zelfs digital first initiatieven van legacy banken hangen meestal vast aan een hoop processen/producten en cultuur.

1.2.6. Wat bedraagt de investering van Keytrade Bank in KeyHome?

1.2.6.1. Daarover communiceren we niet. We kunnen wel zeggen dat we jarenlang met een team van experts hebben gewerkt om het systeem op punt te zetten.

1.2.7. Belangrijk moment > online advies voldoende?

1.2.7.1. We zien duidelijk in onze studies dat mensen die al een hypothecair krediet hebben afgesloten aangeven dat de toegevoegde waarde van de face-to-face gesprekken achteraf gezien beperkt was.

1.2.7.1.1. Banken houden dat proces ingewikkeld en proberen zo te 'profiteren' van de onzekerheid van klanten.

1.2.8. Hoe ondersteunen we?

1.2.9. Er is sprake van een expert bij ieder dossier. Is dat altijd dezelfde expert? Kan het iemand anders zijn en beschikt die dan over al mijn informatie?

1.2.9.1. Ja, het systeem werkt net zoals bij een traditioneel bankagentschap. De expert volgt het dossier op en ja kan hem mailen of telefonisch raadplegen bij vragen.

1.2.10. Jullie hebben toch ook fysieke kantoren? Waarom maken jullie daar geen gebruik van?

1.2.10.1. Wij hebben KeyHome zo ontwikkeld dat er geen nood is aan een face-to-face meeting die enkel maar tijd kost voor onze klanten. Bij eventuele vragen kunnen ze altijd telefonisch terecht bij de helpdesk.

1.2.11. Jullie zeggen dat jullie tarieven de laagste zijn, er geen dossierkosten, zijn , ... Verdienen jullie er wel iets aan?

1.2.11.1. De kostenstructuur van Keytrade Bank ligt veel lager ligt dan bij traditionele retailbanken die met een heleboel waste en overhead zitten. Net omdat wij volledig inzetten op digitale producten kunnen we veel meer waarde creëren voor onze klanten en werken met scherpere tarieven.

1.2.12. Waarom enkel vaste rentevoet?

1.2.12.1. 1. Gezien huidige rentevoeten is het niet opportuun om naar andere formules te kijken dan een vaste rentevoet: (momenteel is dat ook het geval voor zo'n 80 à 85% van de dossiers in BE) 2. op moment dat het weer opportuun wordt, kunnen we het zeker toevoegen

1.2.13. Echt geen betere tarieven voor beste klanten?

1.2.13.1. Nee, first time right is first time right.

2. Result: customer advantages

2.1. Tijdsbesparing

2.1.1. First time right

2.2. Geldbesparing

2.2.1. Zeer competitief aanbod in de markt

2.2.2. Geen dossierskosten

2.2.2.1. Nergens in de keten administratieve rompslomp die geld kost en aan de klanten moet worden doorgerekend

2.2.3. Proactief voorstel fiananciering met mandaat

2.2.3.1. "Hoewel financiering met een mandaat een optie is die voor veel klanten voordeliger is, is het iets dat bankiers zelden zelf voorstellen. Het blijft daarom vaak onbesproken tot klanten er expliciet om vragen. Ook hier willen we ingaan tegen de bestaande marktpraktijk door dit waar mogelijk onmiddellijk zelf voor te stellen”

2.2.4. Onafhankelijk & transparant: nevenproducten geen invloed op rentevoet

2.2.4.1. Schuldsaldoverzekering en een brandverzekering staan los van de kredietaanvraag en hebben dus ook geen invloed op de rentevoet

2.2.4.1.1. "Bij KeyHome staat de klant centraal. We maken komaf met de oude trucjes die misbruik maken van de onzekerheid van klanten. Zo verplichten we hen bijvoorbeeld niet om te dure verzekeringspolissen bij ons te onderschrijven opdat ze kunnen genieten van één of andere voorwaardelijke korting op de rentevoet."

2.3. Breedste oplossing in de markt

2.3.1. Enige speler op de markt die zo’n brede oplossing aanbiedt via een online woonkrediet.

2.3.1.1. Aankoop, bouw, renovatie en zelfs het herfinancieren van een hypothecair krediet.

2.3.1.2. Overbruggingskrediet indienen om hun aankoopproject te financieren.

3. Corporate visie

3.1. Keytrade Bank wil de eerste bank worden van zijn klanten

3.1.1. "Met KeyHome hebben we een ijzersterke hypothecaire oplossing ontwikkeld die ons aanbod vervolledigt en volledig past binnen het digitale DNA van Keytrade Bank. Daarmee hebben we alles in huis om het vuur aan de schenen te leggen van de klassieke retailbanken in België."

3.1.2. "We kunnen klanten nu alle diensten van een bank aanbieden, zonder dat ze er ooit een voet moeten binnenzetten."

3.1.3. 3 op de 4 Belgen bezit een huis. Zeer waarschijnlijk dat ze een bepaald moment in hun leven een kredietverzekering nodig hebben.

3.2. Producten ontwikkelen die waarde creëren voor onze klanten

3.2.1. trading, banking, vermogensbeheer en nu kredietverzekering

4. Why: reshape mortgage process

4.1. Huidige frustraties in de markt

4.1.1. Geen directe goede pricing

4.1.1.1. Het getuigt van misprijzen voor de klant als je niet meteen de beste rentevoet naar voren schuift. Met onze online woonkredieten kiezen we resoluut voor een first time right-oplossing. Interestvoeten voorleggen, onderhandelen en heronderhandelen getuigt van weinig respect en kost mensen enkel tijd die ze aan veel nuttigere kunnen besteden.

4.1.2. Kost te veel tijd

4.1.3. Cross-selling praktijken

4.1.4. Extra kosten

4.2. Proces even eenvoudig maken als het product.

5. How: volgens DNA van Keytrade Bank

5.1. From scratch ontwikkeld

5.1.1. Nieuw proces in plaats van bestaande oplossing in 'digitaal jasje' > geen bestaand kantoornet om te onderhouden

5.1.1.1. Geen verborgen kosten, nevenproducten of verzekeringen die geld moeten opbrengen om structuren in stand te houden

5.1.1.1.1. "Andere banken moeten een bestaande procedure die niet optimaal is ‘digitaliseren’. Maar eigenlijk kom je daardoor bij een suboptimale oplossing die maar moet werken omdat het kantoornet nu eenmaal in leven moet blijven."

5.1.2. 100% digital

5.1.2.1. Ijzersterke UX

5.1.2.1.1. Bestaande processen totaal herdenken en digitaliseren is core capacity van Keytrade Bank > getoond met online tradingplatform, KeyPrivate, … .

5.1.2.1.2. Innovatieve oplossing die het afsluiten van een woonkrediet een heel stuk sneller en eenvoudiger maakt.

5.1.2.2. ... met menselijke expertise

5.1.2.2.1. Klanten krijgen een persoonlijke expert toegewezen voor hun dossier. Die heeft dezelfde kwalificaties als persoon die je helpt bij aanvraag van woonkrediet via ‘traditionele weg’.

5.1.3. Op maat van consument van vandaag

5.1.3.1. Co-creatie: klanten werden ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het product

5.1.3.1.1. Consument zo goed mogelijk bedienen: gebruiksvriendelijk, tijds- en kostenbesparend

6. Launch

6.1. 14 juni: alle bestaande Keytrade Bank klanten en nieuwe klanten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet