Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych by Mind Map: Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Sprawdzenie zakresu wiadomości uczniów z zakresu informatyki.

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Analiza materiału badawczego

Czym są niepowodzenia szkolne?