Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych by Mind Map: Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych

1. Sprawdzenie zakresu wiadomości uczniów z zakresu informatyki.

2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych

3. Analiza materiału badawczego

4. Czym są niepowodzenia szkolne?