Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych by Mind Map: Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Trudności i niepowodzenia w nauce ionformatyki dzieci w szkołach podstawowych

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Sprawdzenie zakresu wiadomości uczniów z zakresu informatyki.

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Analiza materiału badawczego

Czym są niepowodzenia szkolne?