Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej by Mind Map: Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wstęp

Metodologiczne podstawy bardań własnych

Przedmiot i cele badań

Problemy i hipotezy badawcze

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Analiza literatury

1.1

1.2

1.3

Rozdział 2

2.1

2.2

2.3

Rozdział 4

4.1

4.2