Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej by Mind Map: Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wstęp

Metodologiczne podstawy bardań własnych

Przedmiot i cele badań

Problemy i hipotezy badawcze

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Analiza literatury

1.1

1.2

1.3

Rozdział 2

2.1

2.2

2.3

Rozdział 4

4.1

4.2