Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej by Mind Map: Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w pracy dydaktycznej

1. Wstęp

2. Metodologiczne podstawy bardań własnych

2.1. Przedmiot i cele badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

2.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

3. Analiza literatury

3.1. 1.1

3.2. 1.2

3.3. 1.3

4. Rozdział 2

4.1. 2.1

4.2. 2.2

4.3. 2.3

5. Rozdział 4

5.1. 4.1

5.2. 4.2