Departamento de Orientación

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Departamento de Orientación by Mind Map: Departamento de Orientación

1. Información e Orientación

1.1. Charlas grupais

1.2. Correo -e

1.3. Visitas guiadas

1.4. Carteis e dípticos

1.5. Barrios-La Región

1.6. Feira Agro + Verín

1.7. Razóns para estudar

2. Titoría individualizada

2.1. Todo o alumnado

2.2. Atención pedagóxica

2.3. Orientación académica

3. Internet

3.1. Blogs

3.2. Facebook

3.3. Twitter

4. Avaliación da satisfacción

4.1. Os estudantes opinan

4.2. Dúas ocasións

4.3. Datos públicos

5. Guía do estudante