Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FeriePLANER by Mind Map: FeriePLANER

1. ToDO

1.1. Rydde i garagene

1.2. Rydde i kjøleskapet

1.3. Rydde og systematisere på kontoret

1.4. Lage menyforslag

1.4.1. Franske retter?

1.5. Male veggen med det gamle badevinduet

2. NiceToDo

2.1. Sykle

2.1.1. Fylle luft og sjekke

2.2. Lese

2.2.1. Kona til Knausgård

2.2.2. Siri Hustvedt

2.3. Se film

3. Studere&skrive

3.1. Psykiatrien

3.1.1. Kona til Knausgård

3.2. Systematisere egne tekster

3.3. Systematisere originaldokumentene

3.4. Jobbe med "I skyggen av diagnosen"

3.4.1. Personalisere

4. Teknologi

4.1. Holde kontakt med Helge Rose

4.2. Ta kontakt med Torleif Østvang?