Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego. by Mind Map: Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.

Analiza wyników badań własnych.

Przebieg badań.

Problemy badawcze.

Metodologia własnych badań.

Kształcenie dzieci chorych w polskim systemie szkolnictwa.

Fazy leczenia dzieci chorych.

Szkoły szpitalne i sanatoryjne i ich role w kształceniu dzieci chorych przewlekle.

Zadania szkół sanatoryjnych w zakresie współpracy ze szkołą macierzystą.

Funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych w rolach ucznia.

Pojęcie choroby przewlekłej.

Najczęstsze choroby przewlekłe.

Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka (sfera psychiczna, poznawcza).

Wpływ choroby na możliwości pełnienia roli ucznia.

Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.