Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego. by Mind Map: Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.

1. Analiza wyników badań własnych.

2. Przebieg badań.

3. Problemy badawcze.

4. Metodologia własnych badań.

5. Kształcenie dzieci chorych w polskim systemie szkolnictwa.

5.1. Fazy leczenia dzieci chorych.

5.2. Szkoły szpitalne i sanatoryjne i ich role w kształceniu dzieci chorych przewlekle.

5.3. Zadania szkół sanatoryjnych w zakresie współpracy ze szkołą macierzystą.

6. Funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych w rolach ucznia.

6.1. Pojęcie choroby przewlekłej.

6.2. Najczęstsze choroby przewlekłe.

6.3. Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka (sfera psychiczna, poznawcza).

6.4. Wpływ choroby na możliwości pełnienia roli ucznia.

7. Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.