ส่วนประกอบของดอกไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของดอกไม้ by Mind Map: ส่วนประกอบของดอกไม้

1. กลีบเลี้ยง

1.1. เป้นส่วนที่อยู่นอกสุด

1.2. ช่วยห่อหุ้มส่วนที่อยู่ข้างในของดอก

1.3. ป้องกันอันตรายจากแมลง

2. กลีบดอก

2.1. มักมีสีสวยและมีกลิ่นหอม

2.2. ช่วยให้ต้นไม้มีความสวยงาม

2.3. ช่วยหุ้มเกสรตัวผู้และตัวเมีย

3. เกสรตัวผู้

3.1. สร้างเซลล์สืบพันธ์เพศผู้

3.2. อับละอองเรณู

3.2.1. มีละอองเรณู

3.2.2. มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง

3.2.3. มีเซลล์สืบพันธ์

3.3. ก้านชูอับละอองเรณู

4. เกสรตัวเมีย

4.1. สร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย

4.2. ยอดเกสรตัวเมีย

4.2.1. ส่วนปลายสุดของก้านเกสรตัวเมีย

4.2.2. เป็นปุ่ม มีขน คอยดักจับละอองเรณู

4.3. ก้านเกสรตัวเมีย

4.3.1. ส่วนที่อยู่ต่อจากยอดเกสรตัวเมีย

4.3.2. เป็นท่อเรียวยาวลงมาถึงรังไข่

4.4. รังไข่

4.4.1. ส่วนที่อยู่ติดกับฐานรองดอก

4.4.2. มีลักษณะพองโตออกเป็นกระเปราะ

4.5. ออวุล

4.5.1. ส่วนที่เรียงอยู่ภายในรังไข่

4.5.2. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ สีขาวนวล