หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ระหว่างการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.1. หน่วยความจำแรม เป็นหน่วยความจำที่ทำงานระหว่างซีพียูประเมิลผล หน่วยความจำชนิดนี้ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อไฟฟ้าดับอาจจะทำให้ข้อมูลสูญหายได้

1.2. หน่วยความจำรอม เป็นหน่วยความจำที่ติดตั่งชุดคำสั่งสำคัญๆเอาไว้ หน่วยความจำชนิดนี้จึงไม่จำป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อไฟฟ้าดับข้อมูลยังคงอยู่เหมือนเดิม

2. หน่วยความจำสำรอง (secondary storage) เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ที่นี้ได้ เช่น แฟล็กไดร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น

3. หน่วยแสดงผล (output unit) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ผ่านการประมวลผล โดยแปลงจากสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ เช่น จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

4. หน่วยรับข้อมูล(input unit) เป็นส่วนที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยจะแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ โดยนำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก และใช้ประมวลผลได้ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ ไมโครโฟน เป็นต้น

5. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผลต่างๆเช่น การคำนวณ การจัดกลุ่ม เป็นต้น หน่วยประเมินผลกลางเปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ซีพียูของคอมพิวเตอร์ในระดับพีซีจะถูกบรรจุในชิปที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์