กำจัดน้ำเสีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กำจัดน้ำเสีย by Mind Map: กำจัดน้ำเสีย

1. ขั้นตอนที่1 กาสำรวจ

2. ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์

3. ขั้นตอนที่3 การสร้างทางเลือก

4. ขั้นตอนที่4 การประเมินทางการเลือก

5. ปัญหาที่1 พบว่าบริเวณครัวใหญ่มีเศษอาหารติดตามร่องน้ำ

6. ปัญหาที่2 พบว่ามีน้ำขลังบริเวณห้องน้ำ

7. ปัญหาที่3 มีพืชจำนวนมากเกิดขึ้นใต้ร่องน้ำ

8. ปัญหาที่1 ไม่แยกเศษอาหารออกไปทิ้งแยกและเทน้ำเสียทิ้งลงร่องน้ำ

9. ปัญหาที่2 น้ำขลังเพราะท่อตันทำให้บริเวณห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นและมีน้ำแฉะ

10. ปัญหาที่3 มีพืชจำนวนมากขัดขวางการไหลของน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จึงขลังและไม่ระบาย

11. ปัญหาที่1 ให้แม่ครัวแยกขยะเศษอาหารต่างๆออกไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อย

12. ปัญหาที่ 2 ควรนำเศษของสิ่งต่างๆออกจากท่อระบายเป็นสม่ำเสมอและควรตรวจเช็คตลอดเวลาที่ครบกำหนด

13. ปัญหาที่3 ควรกำจัดพืชและถินรากให้หมด

14. ช่วยทำให้น้ำไม่เสียมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและกลิ่นไม่เหม็นทำให้โรงเรียนอยู่อย่างมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์