กำจัดน้ำเสีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กำจัดน้ำเสีย by Mind Map: กำจัดน้ำเสีย

1. ขั้นตอนที่3 การสร้างทางเลือก

2. ขั้นตอนที่4 การประเมินทางการเลือก

3. ปัญหาที่1 ให้แม่ครัวแยกขยะเศษอาหารต่างๆออกไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อย

4. ปัญหาที่ 2 ควรนำเศษของสิ่งต่างๆออกจากท่อระบายเป็นสม่ำเสมอและควรตรวจเช็คตลอดเวลาที่ครบกำหนด

5. ปัญหาที่3 ควรกำจัดพืชและถินรากให้หมด

6. ช่วยทำให้น้ำไม่เสียมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและกลิ่นไม่เหม็นทำให้โรงเรียนอยู่อย่างมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์

7. ขั้นตอนที่1 กาสำรวจ

8. ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์

9. ปัญหาที่1 พบว่าบริเวณครัวใหญ่มีเศษอาหารติดตามร่องน้ำ

10. ปัญหาที่2 พบว่ามีน้ำขลังบริเวณห้องน้ำ

11. ปัญหาที่3 มีพืชจำนวนมากเกิดขึ้นใต้ร่องน้ำ

12. ปัญหาที่1 ไม่แยกเศษอาหารออกไปทิ้งแยกและเทน้ำเสียทิ้งลงร่องน้ำ

13. ปัญหาที่2 น้ำขลังเพราะท่อตันทำให้บริเวณห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นและมีน้ำแฉะ

14. ปัญหาที่3 มีพืชจำนวนมากขัดขวางการไหลของน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จึงขลังและไม่ระบาย