ANDRAGOGIKA ZDROWIA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDRAGOGIKA ZDROWIA by Mind Map: ANDRAGOGIKA ZDROWIA

1. Cele

1.1. Ochrona zdrowia i zapobieganie jego uszkodzeniom

1.2. Doskonalenie zdrowia

1.3. Wdrażanie się do ratowania zdrowia

1.4. Ukształtowanie odpowiedniego stosunku do chorego

2. Organizacje zajmujące się wychowaniem do zdrowia

2.1. Szkoły zdrowia

2.2. Kursy BHP

2.3. Książki i czasopisma o zdrowiu

2.4. Akcje antyalkoholowe, antynikotynowe

2.5. Sympozja i narady

2.6. Dni zdrowia

2.7. Imprezy sportowo-turystyczne

2.8. Audycje, programy TV, plakaty o tematyce zdrowotnej

2.9. Konkursy czystości zakładów pracy

3. Etapy w ochronie zdrowia

3.1. Medycyna naprawcza

3.2. Profilaktyka

3.3. Medycyna pozytywna

3.4. Oświata zdrowia

4. Placówki służby zdrowia, organizacje i stowarzyszenia społeczne realizujące wychowanie dorosłych do zdrowia

4.1. Polski Czerwony Krzyż

4.2. Społeczny Komitet Antyalkoholowy

4.3. Towarzystwo Turystyki

4.4. Ochotnicze straże pożarne

4.5. Instytucje oświaty dorosłych

4.6. Państwowa Inspekcja Pracy

5. Osoby związane z andragogiką zdrowia

5.1. Prof. Maciej Demel

5.2. Prof. Kasprzak

5.3. Hanna Waltendowa