Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA by Mind Map: KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA

cechy nauczyciela

charakter

giętkość poznawcza

otwartość

wszechstronność

otwarty na wiedzę

strefa metodyczna

umiejętne prowadzenie procesu kształcenia

przekazywanie wiedzy

dialog z uczniem

strefa osobowościowa

miły

pogodny

cierpliwy

uczciwy

z poczuciem humoru

rozumiejący problemy uczniów

przedstawiciele

J. David

zapoczątkował nurt refleksji nad problematyką osobowości nauczyciela.

Z. Mysłakowski

zwraca uwagę na wysoki stopień zależności sposobu i efektywności oddziaływania nauczyciela na ucznia.

M. Kreutz

Szczególnie dużą wagę przypisuje zdolności sugestywnej wyrażającej się w emocjonalnym oddziaływaniu na drugiego człowieka.

M. Grzegorzewska

Stosując w swych badaniach metodę obserwacji wyróżniłą na podstwaie zebranych materiałów 2 typy osobowości.

natura działania pedagogicznego

indywidualne podejście do ucznia

warunki pracy nauczyciela są zmienne

zależy od osoby nauczyciela

praca nauczyciela zależy od sytuacji ucznia

nauczyciela działa twórczo i w biegu

podstawą jest współpraca z ludźmi