KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA by Mind Map: KONCEPCJE DOBREGO NAUCZYCIELA

1. cechy nauczyciela

1.1. charakter

1.2. giętkość poznawcza

1.2.1. zdolność do szanowania poglądów innych

1.3. otwartość

1.4. wszechstronność

1.5. otwarty na wiedzę

1.5.1. musi się ciągle doskonalić

2. strefa metodyczna

2.1. umiejętne prowadzenie procesu kształcenia

2.2. przekazywanie wiedzy

2.2.1. ma uczyć jak się uczyć

2.3. dialog z uczniem

3. strefa osobowościowa

3.1. miły

3.2. pogodny

3.3. cierpliwy

3.4. uczciwy

3.5. z poczuciem humoru

3.6. rozumiejący problemy uczniów

4. przedstawiciele

4.1. J. David

4.1.1. " powołanie nauczycielskie "

4.1.2. " miłość dusz ludzkich "

4.2. Z. Mysłakowski

4.2.1. " kontaktowość " nauczyciela i ucznia

4.2.2. pojęcie " talent pedagogiczny "

4.3. M. Kreutz

4.3.1. New node

4.4. M. Grzegorzewska

4.4.1. typ nauczyciela wyzwalającego

4.4.2. typ nauczyciela hamującego

5. natura działania pedagogicznego

5.1. indywidualne podejście do ucznia

5.2. warunki pracy nauczyciela są zmienne

5.3. zależy od osoby nauczyciela

5.4. praca nauczyciela zależy od sytuacji ucznia

5.5. nauczyciela działa twórczo i w biegu

5.6. podstawą jest współpraca z ludźmi