Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA

DEFINICJA:

młoda dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych i pojawiła się około II poł. XXw. i posiada własną strukturę. Zajmuje się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia oraz samowychowywania ludzi dorosłych.

ZADANIA I CELE:

bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy, metody wychowania i kształcenia dorosłych

bada uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturalne i cywilizacyjne oraz biologiczne rozwoju człowieka dorosłego

umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych

odpowiada na pytania jakim może być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, gdy stworzy mu się optymalne warunki edukacyjne, a on sam podejmie procesu autokreacyjne

POCHODZENIA SŁOWA:

ANDROS - mężczyzna, mąż, człowiek dorosły EGO - czas. prowadzę

STRUKTURA:

1. Dydaktyka, kształcenie dorosłych.

2.Teoria wychowania dorosłych.

3. Historia wychowania i myśli andragogicznej.

4. Andragogiki szczegółowe:

PREKURSORZY:

A. Kapp

J. F. Herbart

CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE:

A. Niesiołowski

H. Radlińska

R. Wroczyński

A. Kamiński

F. Urbańczyk

A. Uziembło

NAUCZYCIEL W ANDRAGOGICE:

N. animator

N. doradca

N. ekspert

N. informator

N. leseferysta

N. opiekun

N. konsultant

DZIEŁA MYŚLI ANDRAGOGICZNEJ:

Sokrates - "Dialogi"

Platon - "Rzeczypospolita"

Tomasz More - "Utopia"

Campanell – "Państwo Słońca"

Jan Amos Komeński - "Wszechoświecienie"

Gerard Winstanley - "Prawo wolności"

Andrzej Niesiołowski - "Formy i metody pracy oświatowej"

Helena Radlińska - "Oświata dorosłych"

Adam Uziembło - "Andragogika"

Mikołaj Gogol: "Wychowanie zaczyna się w chwili, gdy nam się zdaje, że już się zakończyło".