Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RODZINA by Mind Map: RODZINA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

RODZINA

DEFINICJA:

Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, charakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na dwóch rodzajach więzi małżeństwie i pokrewieństwie. Mówimy o niej również jak o grupie pierwotnej, ponieważ należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Rodzina jest także grupą formalną mającą określoną prawnie strukturę, cele i normy w ramach, których funkcjonuje w społeczeństwie.

RODZAJE:

Rodzina nuklearna

Rodzina wielopokoleniowa

TYPY:

Rodzina mała

Rodzina duża

Rodzina duża zmodyfikowana

SOCJOLOGICZNE UJĘCIE TYPÓW RODZINY:

Monogamiczne

Poligamiczne

Endogamiczne

Egzogamiczne

Patriarchalne

Matriarchalne

Egalitarne

Patrylinearne

Matrylinearna

FUNKCJE RODZINY:

funkcja prokreacyjna

funkcja seksualna

funkcja ekonomiczna

funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

funkcja socjalizacyjna

funkcja stratyfikacyjna

funkcja rekreacyjna

funkcja emocjonalna

funkcja kulturowa