Andarogika Twórczości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andarogika Twórczości by Mind Map: Andarogika Twórczości

1. Twórczością interesują się

1.1. psychologia

1.2. socjologia sztuki

1.3. prakseologia

1.4. historia

1.5. pedagogika

1.6. andragogika

2. Motywy postępowania człowieka

2.1. utylitarne/prospołeczne

2.2. patriotyczne/ uniwersalne

2.3. hedonistyczne/ heroiczne

2.4. prestiżowe/ moralne

2.5. związane z powołaniem/ związane z poczuciem obowiązku wobec społeczeństwa

3. Andragogika

3.1. Jedna z nauk pedagogicznych zajmująca się badaniem i opisywaniem procesów kształcenia, samokształcenia i wychowania dorosłych

4. Wyzwalaniu aspiracji twórczych sprzyjają

4.1. wrodzony talent

4.2. przygotowanie teoretyczne i praktyczne

4.3. wartościowe motywy

4.4. społeczne oczekiwania

4.5. wolność poszukiwań twórczych

4.6. akceptacja twórczości

4.7. niezależność ekonomiczna

4.8. przekonanie o swojej roli

5. Twórczość

5.1. Proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory oceniane w danym czasie jako społecznie wartościowe; może przejawiać się w każdej dziedzinie działalności ludzkiej.

6. Geneza

6.1. cechy genetyczne

6.2. edukacja

6.3. społeczne zapotrzebowanie

7. Czynniki pobudzające proces twórczości

7.1. wiedza naukowa

7.2. doświadczenie w danej dziedzinie

7.3. różne wzory twórczości

7.4. zdolności

7.5. ideały przyświecające twórcom

7.6. warunki materialne

8. Fazy procesu twórczego

8.1. preparacja

8.2. inkubacja

8.3. olśnienie

8.4. weryfikacja