Andarogika Twórczości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andarogika Twórczości by Mind Map: Andarogika Twórczości

1. Twórczość

1.1. Proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory oceniane w danym czasie jako społecznie wartościowe; może przejawiać się w każdej dziedzinie działalności ludzkiej.

2. Geneza

2.1. cechy genetyczne

2.2. edukacja

2.3. społeczne zapotrzebowanie

3. Twórczością interesują się

3.1. psychologia

3.2. socjologia sztuki

3.3. prakseologia

3.4. historia

3.5. pedagogika

3.6. andragogika

4. Czynniki pobudzające proces twórczości

4.1. wiedza naukowa

4.2. doświadczenie w danej dziedzinie

4.3. różne wzory twórczości

4.4. zdolności

4.5. ideały przyświecające twórcom

4.6. warunki materialne

5. Fazy procesu twórczego

5.1. preparacja

5.2. inkubacja

5.3. olśnienie

5.4. weryfikacja

6. Motywy postępowania człowieka

6.1. utylitarne/prospołeczne

6.2. patriotyczne/ uniwersalne

6.3. hedonistyczne/ heroiczne

6.4. prestiżowe/ moralne

6.5. związane z powołaniem/ związane z poczuciem obowiązku wobec społeczeństwa

7. Andragogika

7.1. Jedna z nauk pedagogicznych zajmująca się badaniem i opisywaniem procesów kształcenia, samokształcenia i wychowania dorosłych

8. Wyzwalaniu aspiracji twórczych sprzyjają

8.1. wrodzony talent

8.2. przygotowanie teoretyczne i praktyczne

8.3. wartościowe motywy

8.4. społeczne oczekiwania

8.5. wolność poszukiwań twórczych

8.6. akceptacja twórczości

8.7. niezależność ekonomiczna

8.8. przekonanie o swojej roli