Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Andarogika Twórczości by Mind Map: Andarogika Twórczości
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Andarogika Twórczości

Twórczość

Proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory oceniane w danym czasie jako społecznie wartościowe; może przejawiać się w każdej dziedzinie działalności ludzkiej.

Geneza

cechy genetyczne

edukacja

społeczne zapotrzebowanie

Twórczością interesują się

psychologia

socjologia sztuki

prakseologia

historia

pedagogika

andragogika

Czynniki pobudzające proces twórczości

wiedza naukowa

doświadczenie w danej dziedzinie

różne wzory twórczości

zdolności

ideały przyświecające twórcom

warunki materialne

Fazy procesu twórczego

preparacja

inkubacja

olśnienie

weryfikacja

Motywy postępowania człowieka

utylitarne/prospołeczne

patriotyczne/ uniwersalne

hedonistyczne/ heroiczne

prestiżowe/ moralne

związane z powołaniem/ związane z poczuciem obowiązku wobec społeczeństwa

Andragogika

Jedna z nauk pedagogicznych zajmująca się badaniem i opisywaniem procesów kształcenia, samokształcenia i wychowania dorosłych

Wyzwalaniu aspiracji twórczych sprzyjają

wrodzony talent

przygotowanie teoretyczne i praktyczne

wartościowe motywy

społeczne oczekiwania

wolność poszukiwań twórczych

akceptacja twórczości

niezależność ekonomiczna

przekonanie o swojej roli