Pangngalan Filipino 1 Adrianne Nash Alcalde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pangngalan Filipino 1 Adrianne Nash Alcalde by Mind Map: Pangngalan Filipino                1 Adrianne Nash Alcalde

1. Tumatangap sa kilos ng Pandiwa

2. Naglalaan ng kilos at kasunod ng pangukol

3. Hayop: Nemo

4. Bagay: Adidas

5. Tao: Paul

6. Gamit ng Pangngalan

6.1. Ang simuno ay ang pinaguusapan

6.2. Nasa pokus ang kaganapan ng pandiwa

6.3. Kung ang pangngalang ginamit ay layon ng pandiwa

7. Uri ng Pangngalan

7.1. Gng.Jenny

7.1.1. Lugar: Ortigas

7.2. Guro

7.2.1. Bulaklak

7.2.2. Kalayaan

7.2.2.1. Pangyayari: Pasko

7.2.3. Samahan