33 Enzo M. Valera 6-E

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
33 Enzo M. Valera 6-E by Mind Map: 33 Enzo M. Valera 6-E

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno: Si Fons ay nag-aaral para sa pagsusulit bukas.

1.2. Kaganapang pansimuno: Si James ay mabait na tao na nagbigay ng pagkain at pera sa nangangailangan

1.3. Pamuno: Si Diego, isang matalinong bata, ay nakakakuha ng matras na marka sa mga pagsusulit niya.

1.4. Tuwirang layon: Ayon kay Gng. Jenny, bukas ang pagsusulit sa Filipino.

1.5. Panawag: Gab, pakikuha nga ang lapis ko.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi: Ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari

2.1.1. Tao: Si Jake Guda

2.1.2. Bagay: Libro

2.1.3. Hayop: Aso

2.1.4. Lugar: Mandaluyong City

2.1.5. Pangyayari: Kaarawan

2.2. Pambalana: Ngalan ng pangngalan

2.2.1. Tahas: Nahahwakan

2.2.2. Basal: Di nahahawakan ito ay nararamdaman

2.2.3. Lansak: Grupo o kalahatan