28 Salvacion, John Ashly 6B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
28 Salvacion, John Ashly 6B by Mind Map: 28 Salvacion, John Ashly 6B

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno: Si Ashly ay isang mabuting tao.

1.2. Panwag: Ashly !!, kain na tayo.

1.3. Layon ng pang-ukol: Ang Dyos ay ang nagligtas sa mga tao.

1.4. Kaganapang pansimuno: Si Jacob ay isang mabuting Lassaliano.

1.5. Pamuno: Ako ay isang mabuti at matulungin na bata kung ito ay tungkol sa pagbigay ng pera sa ibang may kailangan.

1.6. Tuwirang layon: Sumulat si Sally ng liham na pasasalamat sa kanyang tita.

2. Uri ng panggalan

2.1. Pantangi ay ito ay lagi nag sisimula sa malaking titik at ita ay tiyak na nganalan ng tao bagay lugar hayop o pangyayari.

2.1.1. Tao: Gng. Jenny

2.1.2. Bagay: Monggol

2.1.3. Hayop: nemo

2.1.4. Lugar: LSGH

2.1.5. Pangyayari: Kasal

2.2. Pambalana ito lagi nag sisimula sa maliit na titik at ito ay karaniwang ngalan ng tao bagay hayo lugar o pangyayari

2.2.1. Tahas: ita ang bagay na nakikita at nahawakan.

2.2.2. Basal: ito ay ang mga bagay na nararamdaman pero hindi nakikita o nahahawakan.

2.2.3. Lansak: ito ang mga bagay na groupo groupo.