Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VÜCUDUMUZ by Mind Map: VÜCUDUMUZ

1. Sindirim Sistemi

2. Destek ve Hareket Sistemi

3. Boşaltım Sistemi

4. Denetleyici ve Düzenleyici Sistem

4.1. Sinir Sistemi

4.2. Endokrin Sistem

5. Dolaşım Sistemi

6. Solunum Sistemi

7. Ürogenital sistem