METİN TÜRLERİ (Edebi Türler)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METİN TÜRLERİ (Edebi Türler) by Mind Map: METİN TÜRLERİ   (Edebi Türler)

1. Olay Örgüsüne Bağlı Yazılar

1.1. Hikaye

1.2. Roman

1.3. Masal

1.4. Efsane

2. Düşünce Yazıları

2.1. Deneme

2.2. Sohbet

2.3. Makale