METİN TÜRLERİ (Edebi Türler)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METİN TÜRLERİ (Edebi Türler) by Mind Map: METİN TÜRLERİ   (Edebi Türler)

1. Düşünce Yazıları

1.1. Deneme

1.2. Sohbet

1.3. Makale

2. Olay Örgüsüne Bağlı Yazılar

2.1. Hikaye

2.2. Roman

2.3. Masal

2.4. Efsane