Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kryteria podczas przeprowadzania badań jakościowych by Mind Map: Kryteria podczas przeprowadzania  badań jakościowych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kryteria podczas przeprowadzania badań jakościowych

Trafność

Za trafność – uznaję prawdę: rozumianą jako zakres, w którym wyjaśnienie rzeczywiście odzwierciedla zjawisko społeczne, do którego się odwołuje (Hammersley) Ostatecznie, wszelkie metody gromadzenia danych podlegają analizie „jakościowej” o tyle, o ile sama analiza stanowi interpretację, przez co staje się selektywnym wyjaśnieniem.

Rzetelność

Rzetelność odnosi się do stopnia zgodności, w którym przypadki są przypisywane tej samej kategorii przez wielu obserwatorów lub przez jednego obserwatora w różnorakich okolicznościach (wg Hammersleya)

Wiarygodność

Jeśli badania jakościowe mają podlegać ocenie pod względem ich wkładu w tworzenie wiedzy, to powinniśmy sformułować jednoznaczne, krytyczne pytania odnoszące się do każdego elementu badania. Pytania te powinny być nie mniej krytyczne i gruntowne niż te, które formułujemy w odniesieniu do wyników badań ilościowych.