Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona by Mind Map: Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona

1. RYTUALIZM

1.1. rezygnacja z celów

1.2. Koncentracja na instytuacjonalnych sposobach dochodzenia do celów

2. BUNT

2.1. w miejsce kulturowo wyznaczonych celów i zinstytucjonalizowanych środków do ich realizacji proponuje swoje normy i cele

3. WYCOFANIE

3.1. rezygnacja z określonych celów jak i środków ich realizacji.

3.2. najbardziej niebezpieczny sposób przystosowania

4. KONFORMIZM

4.1. nie ma charakteru dewiacyjnego. Polega na akceptacji celów (kulturowo zinstytucjonalizowanych). Najbardziej powszechny typ przystosowania w społeczeństwie ustabilizowanym.

5. INNOWACJA

5.1. jednostka internalizuje cele kulturowe odrzucając instytucjonalnie określone środki.

5.2. duża możliwość zachowań przestępczych.

5.3. kładzie nacisk na osiągnięcie sukcesu.