Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona by Mind Map: Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona

RYTUALIZM

rezygnacja z celów

Koncentracja na instytuacjonalnych sposobach dochodzenia do celów

BUNT

w miejsce kulturowo wyznaczonych celów i zinstytucjonalizowanych środków do ich realizacji proponuje swoje normy i cele

WYCOFANIE

rezygnacja z określonych celów jak i środków ich realizacji.

najbardziej niebezpieczny sposób przystosowania

KONFORMIZM

nie ma charakteru dewiacyjnego. Polega na akceptacji celów (kulturowo zinstytucjonalizowanych). Najbardziej powszechny typ przystosowania w społeczeństwie ustabilizowanym.

INNOWACJA

jednostka internalizuje cele kulturowe odrzucając instytucjonalnie określone środki.

duża możliwość zachowań przestępczych.

kładzie nacisk na osiągnięcie sukcesu.