Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona by Mind Map: Typologia sposobów indywidualnego przystosowania wg Mertona

1. WYCOFANIE

1.1. rezygnacja z określonych celów jak i środków ich realizacji.

1.2. najbardziej niebezpieczny sposób przystosowania

2. INNOWACJA

2.1. jednostka internalizuje cele kulturowe odrzucając instytucjonalnie określone środki.

2.2. duża możliwość zachowań przestępczych.

2.3. kładzie nacisk na osiągnięcie sukcesu.

3. RYTUALIZM

3.1. rezygnacja z celów

3.2. Koncentracja na instytuacjonalnych sposobach dochodzenia do celów

4. BUNT

4.1. w miejsce kulturowo wyznaczonych celów i zinstytucjonalizowanych środków do ich realizacji proponuje swoje normy i cele

5. KONFORMIZM

5.1. nie ma charakteru dewiacyjnego. Polega na akceptacji celów (kulturowo zinstytucjonalizowanych). Najbardziej powszechny typ przystosowania w społeczeństwie ustabilizowanym.