TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME by Mind Map: TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME

1. Toplumsal Değişme Tipleri

1.1. Serbest toplumsal değişme

1.2. Müdahale yoluyla toplumsal değişme

2. Ekonomik Büyümü

2.1. Yaşam Kalitesinin Artması

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. Milli Gelirin Artması

3. Bilim Teknoloji ve Kitle iletişim Araçları

3.1. TV

3.1.1. Materials

3.1.2. Personnel

3.1.3. Services

3.1.4. Duration

3.2. Telefon

3.3. İnternet

4. Değişmeyi Etkileyen Faktörler

4.1. Fiziki çevre faktörü

4.2. Ekonomi

4.3. Modernleşme

4.4. Küreselleşme

5. Orta Tabakanın Genişlemesi

6. Hukukun Üstünlüğü,Demokrasi ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler