Strålningsbiologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strålningsbiologi by Mind Map: Strålningsbiologi

1. Ekvivalent dos

1.1. Beroende av vilken stråltyp som gett upphov till stråldosen. Alfastrålning 20 x farligare än röntgenstrålning= hög LET

2. Effektiv dos

2.1. Beroende av vilka organ som bestrålats.

2.1.1. Organ har olika strålkänslighet

3. LET

3.1. Linear Energy Transfer (jonisationstäthet)

4. RBE

4.1. Relativ Biologisk Effektivitet

5. OER

5.1. Oxygen Enhancement Ratio

5.1.1. Ökad strålkänslighet i närvaro av syre (fria radikaler)

6. Regelering av verksamhet med joniserande strålning.

6.1. IRCP

6.1.1. Forskningsrapporter

6.2. EU

6.2.1. Direktiv

6.2.2. Guidelines

6.3. Svensk lagstiftning

6.3.1. SSM:s författningar

6.4. SSM Författningar

6.4.1. Lokalt tillstånd

6.4.2. Strålskyddsorganisation

7. Deterministiska effekter

7.1. Förutsägbara effekter som uppträder AKUT

7.2. Har väl definierad tröskeldos

8. Stokastiska effekter

8.1. Slumpmässiga effekter

8.1.1. Mutationer

8.1.2. Cancer

8.1.3. Ärftliga skador

8.2. Sena effekter

9. Direkt eller indirekt effekt av DNA skador

9.1. Enkelsträngsbrott

9.1.1. Goda reparationsmöjligheter för cellen

9.2. Dubbelsträngsbrott

9.2.1. Celldöd

9.2.2. Vävnadsskada

9.3. Basskada

9.4. Brott på vätebindningar