ดนตรีสากล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดนตรีสากล by Mind Map: ดนตรีสากล

1. การปฏิบัตืเครื่องดนตรีสากล

1.1. -กีตาร์

1.2. -เบส

1.3. -คีย์บอร์ด

1.4. -กลอง

2. วงดนตรีสากล

2.1. -วงโฟล์คซอง

2.2. -วงสตริง

2.3. -วงคอมโบ้

3. ทฤษฎีดนตรีสากล

3.1. -บรรทัด 5 เส้น

3.2. -กุญแจประจำหลัก

3.3. -เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

3.4. -โน้ต & ตัวหยุด

3.5. -เครื่องหมายแปลงเสียง

3.6. -เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

4. การขับร้องสากลเบื้องต้น

4.1. -ทฤษฎีการขับร้องสากล

4.2. -การใช้ลมเบื้องต้น

4.3. -การแบ่งวรรคตอน

4.4. -วิธีการหายใจ

4.5. -