ดนตรีสากล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดนตรีสากล by Mind Map: ดนตรีสากล

1. ทฤษฎีดนตรีสากล

1.1. -บรรทัด 5 เส้น

1.2. -กุญแจประจำหลัก

1.3. -เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

1.4. -โน้ต & ตัวหยุด

1.5. -เครื่องหมายแปลงเสียง

1.6. -เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

2. การขับร้องสากลเบื้องต้น

2.1. -ทฤษฎีการขับร้องสากล

2.2. -การใช้ลมเบื้องต้น

2.3. -การแบ่งวรรคตอน

2.4. -วิธีการหายใจ

2.5. -

3. การปฏิบัตืเครื่องดนตรีสากล

3.1. -กีตาร์

3.2. -เบส

3.3. -คีย์บอร์ด

3.4. -กลอง

4. วงดนตรีสากล

4.1. -วงโฟล์คซอง

4.2. -วงสตริง

4.3. -วงคอมโบ้