Webinaria w Marketingu B2B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webinaria w Marketingu B2B by Mind Map: Webinaria w Marketingu B2B

1. DLACZEGO?

1.1. ZDALNIE

1.2. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI

1.3. PRELEGENCI

1.4. ZAPIS

1.5. INTERAKCJE

1.5.1. ANKIETY

1.5.2. CHAT

1.5.3. GŁOSOWANIE

1.5.4. TESTY

1.6. LEADY

1.6.1. KWALIFIKACJA

1.6.2. SCORING

2. KORZYŚCI

2.1. BRAND

2.2. ZAANGAŻOWANIE

2.3. FEEDBACK

2.4. SKALOWANIE

2.5. BAZA TREŚCI

2.5.1. PREZENTACJA

2.5.1.1. SLAJDY

2.5.1.2. SLIDESHARE

2.5.2. VIDEO

2.5.2.1. PEŁNY ZAPIS

2.5.2.2. WIELE FRAGMENTÓW

2.5.3. AUDIO

2.5.3.1. PODCAST

2.5.4. TRANSSKRYPT

2.5.4.1. ARTYKUŁY

2.5.4.2. E-BOOK

2.5.5. Q&A

2.5.5.1. BLOG

2.6. LEADY

2.6.1. KWALIFIKACJA

2.6.2. PROFIL - Q&A

3. JAK PROWADZIĆ

3.1. PRZYGOTOWANIE

3.1.1. TECHNICZNE

3.1.1.1. NARZĘDZIE

3.1.1.2. INFRASTRUKTURA

3.1.1.3. SPRZĘT

3.1.1.4. PRÓBA

3.1.2. MERYTORYCZNE

3.1.2.1. TEMATYKA

3.1.2.2. PRELEGENCI

3.1.2.3. PUBLIKACJE DODATKOWE

3.1.2.4. PYTANIA

3.1.2.5. STRUKTURA

3.1.2.5.1. ROZDZIAŁY

3.1.2.5.2. DODATKI

3.1.2.5.3. PODSUMOWANIA

3.1.3. ORGANIZACYJNE

3.1.3.1. MATERIAŁY

3.1.3.2. ZAPROSZENIE

3.1.3.3. KOMUNIKACJA Z PRELEGENTAMI

3.2. PRZEPROWADZENIE

3.2.1. PRODUCENT

3.2.1.1. POWITANIE

3.2.1.2. PROBLEMY TECH

3.2.1.3. BACKUP

3.2.1.3.1. KOMPUTERÓW

3.2.1.3.2. SLAJDÓW

3.2.1.3.3. MATERIAŁÓW

3.2.1.4. KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

3.2.1.4.1. UCZESTNICY

3.2.1.4.2. PRELEGENCI

3.2.2. PRELEGENT

3.2.2.1. PREZENTACJA

3.2.2.2. MATERIAŁY DODATKOWE

3.2.2.3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

3.2.2.4. PYTANIA DO UCZESTNIKÓW

3.3. FOLLOW UP

3.3.1. PRODUCENT

3.3.1.1. MAIL-PODZIĘKOWANIE

3.3.1.2. MAIL - NEXT STEPS

3.3.1.3. MAIL - Q&A

3.3.1.4. INFO O NAGRANIU

3.3.2. PRELEGENT

3.3.2.1. OPRACOWANIE Q&A

3.3.2.2. UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW

4. BŁĘDY

4.1. MERYTORYCZNE

4.1.1. TEMATYKA

4.1.1.1. ŻLE DOBRANA

4.1.1.2. ZBYT OGÓLNA

4.1.1.3. NIE NA WEBINAR

4.1.2. PREZENTACJA

4.1.2.1. BRAK ODPOWIEDZI NA PYTANIA

4.1.2.2. BRAK INTERAKCJI

4.1.2.3. BRAK STRUKTURY

4.2. ORGANIZACYJNE

4.2.1. KOMUNIKACJA

4.2.1.1. ZAPROSZENIE

4.2.1.1.1. ZBYT PÓŹNO

4.2.1.1.2. BRAK PRZYPOMNIEŃ

4.2.1.1.3. TYLKO JEDEN TERMIN

4.2.1.2. W TRAKCIE

4.2.1.2.1. BRAK WSPARCIA

4.2.1.2.2. BRAK ALTRERNATYWNEJ KOMUNIKACJI

4.2.2. MATERIAŁY

4.2.2.1. ZBYT PÓŹNO

4.2.2.2. ZŁA JAKOŚĆ

4.2.2.3. BRAK FOLLOW UP

4.2.3. PROCES

4.2.3.1. BRAK STRUKTURY

4.2.3.2. BRAK PRODUCENTA

4.3. TECHNICZNE

4.3.1. JAKOŚĆ WEBINARU

4.3.1.1. AUDIO

4.3.1.2. OBRAZ

4.3.1.3. INTERAKCJE

4.3.2. DOSTEPNOŚĆ

4.3.2.1. FLASH

4.3.2.2. INSTALACJA APLIKACJI

4.3.3. BRAK PLANU B

4.3.3.1. BRAK SIECI

4.3.3.2. BRAK ZASILANIA

4.3.3.3. AWARIA KOMPUTERA

5. INTEGRACJA

5.1. LANDING PAGE

5.2. MARKETING AUTOMATION

5.3. SOCIAL MEDIA