Θαλάσσιο οικοσύστημα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Θαλάσσιο οικοσύστημα by Mind Map: Θαλάσσιο οικοσύστημα

1. έμβια

1.1. Μαλάκια

1.1.1. Μέδουσα

1.1.2. Καλαμάρι

1.1.3. Σουπιά

1.2. Ζωοπλαγκτόν

1.3. Φυτοπλαγκτόν

1.4. Ψάρια

1.4.1. Γόπα

1.4.2. Πέρκα

1.4.3. Τόνος

1.4.4. Λαυράκι

1.5. Θαλάσσια Θηλαστικά

1.5.1. Φώκαινα

1.5.2. Πτεροφάλαινα

1.5.3. Δελφίνι

1.5.4. Φυσητήρας

1.6. Φύκια

2. άβια

2.1. αέρας

2.2. ηλιακό φως

2.3. χώμα

2.4. νερό