יהושע-המשכיות או יחודיות בהנהגה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע-המשכיות או יחודיות בהנהגה by Mind Map: יהושע-המשכיות או יחודיות בהנהגה

1. יהושע מכונה בכינויים משרת משה ותלמיד משה

2. יהושע בעל יכולת טבעית רבה בהתמודדות עם קשיים בארץ

3. על יהושע מוטלים שני תפקידים כיבוש הארץ והנחלתה ולימוד תורה לעם ישראל

4. יהושע היה בעל זיקה לישראל ולכן רצה להילחם בעמלק

5. יהושע הגיע לרמה גבוהה מאוד של ביטול עצמי ותכונה זו הביאה להיותו מנהיג עם ישראל לאחר מות משה

6. כדי שיהושע יצליח בתפקידו ה' אומר לו שלוש פעמים חזק ואמץ

7. יכולת הנהגתו של יהושע היא רק מכוחו של משה