Espainako hirien herarkia Euskadiko hiri sarea

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Espainako hirien herarkia Euskadiko hiri sarea by Mind Map: Espainako hirien herarkia Euskadiko hiri sarea

1. Espainako hirien sistema

1.1. hirien sarea osatzen dute sistema bat

1.2. hirien sistema hirien arteko harremanak osatuta daude

1.3. hiriak sistema baten barruan hiriek kokapena hierarkikoa osatzen dute betetzen dituzte funtzioen arabera erregionala , estatuarena , nazionala

1.4. funtzio eta kantitate arabera izango da hiriak egiten duen eragina

2. Euzkadiko hiri sistemak

2.1. biztanleria%70 isurialdea eta biltzen den antlantikoa %24 bi hiri zistemak bereiz desakete kostaldekoa eta barrualdekoa

3. Metropolia

3.1. probintzia ezkualde edo estatu bateko hiri naguzia inguruko lurraldearen antolamenduan eginkizun kultural ekonomiko edo sozial duena

3.1.1. metropolia hiri sistema hierarkia gorena duen hiria da 250.000 biztanleria baino gehiaho izan behar du

4. Hirien funtzioak

4.1. funtzioen arabera :

4.2. hiri primarioa : nekazaritza

4.3. hiri sekundario : industria

4.4. hiri tertziarioa :zerbitzuak

5. Hirien aglomedazio handienak

5.1. Madrid

5.1.1. Barcelona

5.1.1.1. valencia

6. Hirien faktoreak

6.1. tamaina : demografikoa

6.2. funtzioak

6.3. interakzioak

6.4. fluxuak

6.5. eragin heremu demografikoa

7. Bizkaia

7.1. bilbo handia metropoli inguruan nabarmentzen da

8. Gipuzkoa

8.1. sare irekia orekatuta industria eta enprsa ekimen andikoa hiri bilbeak haranetan

9. Alaba

9.1. sistema oso desorekatuta eta gainerako lurraldetan bakarrik daude bi hiri