Класифікація інформаційних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація інформаційних систем by Mind Map: Класифікація інформаційних систем

1. За функціональною ознакою

1.1. виробничі системи

1.1.1. управління запасами

1.1.2. управління виробничим процесом

1.1.3. бухгалтерський облік

1.2. системи маркетингу

1.3. фінансові й облікові системи

1.4. системи персоналу

2. За рівнями управління

2.1. виконання функцій

2.1.1. маркетингових

2.1.2. виробничих

2.1.3. фінансових

3. За сферою застосування

3.1. Наукові ІС

3.1.1. автоматизація діяльності науковців

3.1.2. аналіз статистичної інформації

3.1.3. управління експерементом

3.2. ІС автоматизованого проектування (САПР)

3.2.1. розробка нових виробів

3.2.2. інженерні розрахунки

3.2.2.1. технічні параметри виробів

3.2.2.2. витратні норми

3.2.2.2.1. трудові

3.2.2.2.2. матеріальні

3.2.3. графічна документація

3.2.3.1. креслення

3.2.3.2. схеми

3.2.3.3. планування

3.2.4. моделювання проектованих об'єктів

3.3. ІС організаційного управління

3.3.1. промисловими підприємствами

3.3.2. непромисловими організаціями

3.3.2.1. банки

3.3.2.2. біржі

3.3.2.3. страхові компанії

3.3.2.4. готелі

3.3.3. офісними системами

3.4. ІС управління технологічними процесами (АСУТП)

3.4.1. автоматизація технологічних процесів

3.4.1.1. гнучкі виробничі процеси

3.4.1.2. металургія

3.4.1.3. енергетика

3.5. Інтегровані ІС

3.5.1. автоматизація всіх функцій фірми

3.5.2. охоплення всього циклу робіт

4. За вартістю та масштабами

4.1. Локальні системи

4.1.1. бухгалтерія

4.1.2. збут

4.1.3. склади

4.1.4. персонал

4.2. Фінансово-управлінські системи

4.2.1. націлені на потреби конкретної фірми

4.2.2. інтегрують діяльність підприємства

4.2.3. облік і управління ресурсів невиробничих компаній

4.3. Середні інтегровані системи

4.3.1. управління виробничого підприємства

4.3.2. інтегроване план-я виробничого процесу

4.3.3. 50 000-500 000

4.4. Великі інтегровані системи

4.4.1. управління виробництвом

4.4.2. управління складними фінансовими потоками

4.4.3. корпоративна консолідація

4.4.4. глобальне планування

4.4.5. бюджетування