Francuska revolucija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Francuska revolucija by Mind Map: Francuska revolucija

1. Zašto 1789?

1.1. Nesposobnost vladara

1.2. Rat za američku nezavisnost - ekonomska kriza

1.3. Širenje prosvjetiteljskih ideja

1.4. Porast suprotnosti staleža

2. 1787.

2.1. Saziv skupštine notabla

2.1.1. Odobravanje novih poreza odbijeno

2.2. Najava saziva generalnih staleža za 1789.

3. 1788.

3.1. Izborni skupovi i pamfleti

3.1.1. Potiču političko vrenje u zemlji

3.2. Treći stalež prikuplja žalbe i prijedloge

3.2.1. Zahtjev za ravnopravnošću i ukidanjem staleškog sustava

3.2.2. Ukidanje cenzure i sloboda govora

3.2.3. Ograničenje kraljeve apsolutne vlasti

4. 1789.

4.1. Svibanj

4.1.1. Sastanak Generalnih staleža u Versailleu

4.1.1.1. Kralj drži dugačak uvodni govor, dok odluke donosi skupština

4.1.1.2. Pitanje načina donošenja odluka

4.2. 17. lipnja

4.2.1. Predstavnici 3. staleža i dio svećenstva proglašava se Narodnom skupštinom

4.3. 20. lipnja

4.3.1. Odluka o nerazilaženju dok se ne donese ustav - Zakonodavna skupština

4.4. 23. lipnja

4.4.1. "Okupljeni narod" ne prima ničije naredbe

4.5. Kralj okuplja vojsku za obračun - naron pozvan na oružje

4.6. 14. srpnja

4.6.1. Napad na Bastilleu i početak oružanih sukoba

4.7. 5. listopada

4.7.1. Pohod žena na Versailles (zahtjevi za kruhom)

4.7.2. Kralj prebačen u kućni pritvor u Parizu

5. 1790.

5.1. Ustavni zakon o svećenstvu

5.1.1. Državna vlast plaća svećenstvo i bira biskupe

5.1.2. Nastavak administrativne uloge na državnoj plaći

5.1.3. Crkvena vlast podređena državi, a ne papi

6. 1791.

6.1. LeChapelierov zakon

6.1.1. Antiradnički

6.1.2. Zabrana stvaranja radničkih skupova i organiziranja štrajkova

6.2. Ljeto

6.2.1. Pokušaj kraljevog bijega iz Francuske

6.2.2. Vraćen u Pariz - nepopravljiv pad autoriteta

6.3. Rujan

6.3.1. Usvojen ustav

7. 1792.

7.1. Pitanje vanjske intervencije

7.2. Proljeće

7.2.1. Francuska proglašava rat Habzburškoj monarhiji

7.2.1.1. Traje do Waterlooa 1815.

7.3. Ljeto

7.3.1. Sankiloti (pariška sirotinja) prodire u kraljevu palaču

7.3.1.1. Luj XVI prisiljen nazdraviti Revoluciji

7.3.2. Srpanj

7.3.2.1. Uključenje Prusije u rat

7.3.2.2. 25. Srpnja

7.3.2.2.1. Manifest iz Brunswicka

7.3.2.2.2. Potpuno rušenje Pariza

7.3.3. 10. kolovoza

7.3.3.1. Napad na kraljevo sjedište - Luj XVI zatočen

7.3.3.2. Brojna uhićenja diljem zemlje (svećenstvo)

7.4. 20. rujna

7.4.1. Početak zasjedanja Konventa

7.5. 22. rujna

7.5.1. Proglašenje Republike

7.6. Prosinac

7.6.1. Proces protiv kralja

7.6.2. "Prikoljimo tu svinju" "Kralj mora umrijeti da bi narod mogao živjeti" - Robespierre

8. 1793.

8.1. 18. siječnja

8.1.1. Glasovanje na kraju suđenja - mala većina prevagnula na smrt kralja

8.2. Nastanak protufrancuske koalicije

8.2.1. Habsburška Monarhija, Prusija, VB, Sardinija, Rusija, Napulj, Španjolska, Portugal, Nizozemska

8.3. Ubrzanje revolucije

8.3.1. Pobune i kontra revolucija

8.3.2. Proljeće

8.3.2.1. Proces protiv žirodinaca

8.3.3. Lipanj

8.3.3.1. Napad masa na Konvent

8.3.3.1.1. Traži se izručenje Žirodinaca

8.3.4. Potpuno ukinuće feudalnih odnosa

9. 1794.

9.1. Ožujak

9.1.1. Obračun među jakobincima

9.1.2. Likvidiranje Dantona

9.2. Lipanj i srpanj

9.2.1. Uhićenje Trijumvirata i smaknuće Robespierrea

10. Utjecaji

10.1. Apsolutistička monarhija

10.1.1. Veliki troškovi vladavine Luja XVI

10.1.2. Otpori djelovanju dvora

10.1.3. Uzdizanje buržoazije

10.1.4. Način života i promašaj u vanjskoj politici

10.2. Društvena stratifikacija (staleški sustav)

10.2.1. Svećenstvo

10.2.1.1. Poseban pravni status - ne plaćaju porez

10.2.1.2. 100 000 stanovnika

10.2.1.3. 10% obradive zemlje u posjedu Crkve

10.2.2. Plemstvo

10.2.2.1. 250-300 000 stanovnika

10.2.2.2. Puna politička prava

10.2.2.3. Plemstvo mača (ekonomski slabiji) i plemstvo pera (ekonomski jači)

10.2.2.4. 1/3 obradive zemlje u posjedu

10.2.3. Treći stalež

10.2.3.1. 97% stanovništva

10.2.3.2. Politički neravnopravni

10.2.3.3. Kmetstva sve manje, većina seljaci s vlastitim posjedom

10.2.3.3.1. Obaveza prodavanja feudalnom gospodaru

10.2.3.3.2. Potreba najamnog rada zbog nemogućnosti uzdržavanja vlastitim zemljištem

10.3. Ekonomska kriza 1770tih i 80ih

10.3.1. Deregulacija tržišta žita - rast cijena kruha

10.3.2. Golemi državni dug

10.3.3. 1788. nerodna godina

10.4. Prosvjetiteljska filozofija

10.5. VB kao veliki gospodarski i kolonijalni konkurent nakon ind. revolucije

11. Prva faza revolucije

11.1. 1789.-91.

11.2. Revolucija prava - velika zakonodavna aktivnost

11.3. Ključni dokumenti

11.3.1. 4/5. kolovoza 1789.

11.3.1.1. Dekret o ukidanju feudalnih odnosa u Francuskoj

11.3.2. 26. kolovoza 1789.

11.3.2.1. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

11.4. Prestanak apsolutizma i staleške monarhije

11.5. Parlamentarna/ustavna monarhija

11.6. Ukidanje plemićkih titula kao znak prekida feudalizma

11.7. Financiranje države putem konfiskacije crkvenih dobara

11.8. 1790. Državni zakon o svećenstvu

11.9. 1791. LeChapelierov zakon

11.10. Početak stvaranja stranaka (jakobinci, žirodinci)

11.11. Ljeto 1791. pokušaj kraljevog bijega iz Francuske

11.12. Rujan 1791. usvojen Ustav

11.13. Vrhovna vlast kralja na simboličkoj razini

11.14. Raspuštena skupština

11.15. Žirodinci dobivaju na važnosti

11.16. Prelazak prvotnih vođa revolucije u drugi plan

11.16.1. Mirabeu, LaFayette

12. Sukobi jakobinaca i žirodinaca

12.1. 1791.-92.

12.2. Žirodinci za izvoz revolucije i ekspanziju, jakobinci za prvo rješavanje unutrašnjih pitanja (rat ugrožava revoluciju)

12.3. Polovica 91.

12.3.1. Habs. monarhija i Prusija pokušavaju vratiti stari poredak

12.3.2. Zauzeti ratom s Osmanlijama i podjelom Poljske

12.4. Početak rata s Habzburškom monarhijom i Prusijom

12.5. Borba za slobodu - križarski rat slobode

12.5.1. Pitanje lojalnosti kralju ili revolucionarnim vlastima

12.6. Sankiloti prodiru u kraljevsku palaču

12.7. Napredak stranih trupa prema Parizu - opća mobilizacija

12.8. Manifest iz Brunswicka i potpuno rušenje Pariza

12.9. Sankiloti u Parizu proglašavaju komunu (podrška jakobinaca)

12.10. Napad na kraljevo sjedište 10. kolovoza

12.11. Zasjedanje Konventa i proglašenje Republike

12.11.1. Sukob u konventu - sankiloti kao faktor nestabilnosti

12.11.2. Centralizacija (jakobinci) vs federalizacija (žirodinci)

12.12. Proces protiv kralja

12.12.1. Smaknuće 18. siječnja 1793.

12.12.2. Prva protufrancuska koalicija

12.13. Ubrzanje revolucije

12.14. Napad masa na konvent - izručenje žirodinaca

13. Jakobinska diktatura

13.1. Obilježja

13.1.1. Koncentracija vlasti

13.1.1.1. Komitet javnoga spasa (trijumvirat na čelu)

13.1.1.1.1. Robespierre

13.1.1.1.2. Saint-Just

13.1.1.1.3. Danton

13.1.1.1.4. Komesari u provinciji

13.1.1.1.5. Ciljevi

13.1.2. Potpuno ukinuće feudalnih odnosa, ljeto 1793.

13.1.2.1. Zakon o ukidanju obveza prodaje seljaka

13.1.3. Zakon o sumnjivima

13.1.3.1. Odgovornost i za djelatnost bližnjih

13.1.3.2. I pasivnost se kažnjava

13.1.4. Obaveza besplatnog školovanja za svu djecu

13.1.5. 1794. ukidanje obrane optuženima

13.1.5.1. Samo smrtna kazna

13.1.5.2. Suci donose odluke prema vlastitom osjećaju ljubavi prema Domovini

13.1.5.3. 30 do 40 000 žrtava

13.1.6. Ukidanje katoličke religije

13.1.7. Promjene u kalendaru

13.2. Rušenje diktature

13.2.1. Ožujak 1794. likvidiranje nekih jakobinskih vođa

13.2.1.1. Danton

13.2.2. Porast protivnika Trijumvirata

13.2.2.1. Lipanj i srpanj 1794.

13.2.2.2. Porazi na ratištu

13.2.2.3. Konspiracijski govori u Konventu

13.2.2.4. Ugroženost viđenih političara

13.2.2.5. Uhićenje Trijumvirata i pogubljenje Robespierrea

14. Termidorsko razdoblje (direktorij)

14.1. Zabrana djelatnosti jakobinskoga kluba

14.1.1. Odustajanje od terora

14.2. Mogućnost bogaćenja u Revoluciji

14.3. Želja za stabilizacijom stanja u zemlji

14.4. Period "slobode da se bogati, ali i slobode da se umire od gladi"

14.5. 1795. protesti zbog gladi

14.5.1. Ugušeni

14.5.2. Sankiloti bez vodstva

14.5.3. Neuspješni pokušaji pobune rojalista

14.6. Ustavne promjene

14.6.1. Povratak imovinskog cenzusa (pravo glasa)

14.6.1.1. Rujan 1795.

14.6.2. Vijeće pet stotina kao parlament

14.6.3. Direktorij kao izvršno tijelo

15. 1795.

15.1. Proljeće

15.1.1. Protesti u Parizu

15.1.2. Pobune rojalista (neuspješne)

15.2. Rujan

15.2.1. Povratak imovinskog cenzusa (pravo glasa)

15.2.2. Direktorij kao izvršno tijelo

16. Poslijedice

16.1. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

16.2. Začeci totalitarnih sustava

16.3. Historiografski radovi već u vrijeme same revolucije