Francuska revolucija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Francuska revolucija by Mind Map: Francuska revolucija

1. Zašto 1789?

1.1. Nesposobnost vladara

1.2. Rat za američku nezavisnost - ekonomska kriza

1.3. Širenje prosvjetiteljskih ideja

1.4. Porast suprotnosti staleža

2. Utjecaji

2.1. Apsolutistička monarhija

2.1.1. Veliki troškovi vladavine Luja XVI

2.1.2. Otpori djelovanju dvora

2.1.3. Uzdizanje buržoazije

2.1.4. Način života i promašaj u vanjskoj politici

2.2. Društvena stratifikacija (staleški sustav)

2.2.1. Svećenstvo

2.2.1.1. Poseban pravni status - ne plaćaju porez

2.2.1.2. 100 000 stanovnika

2.2.1.3. 10% obradive zemlje u posjedu Crkve

2.2.2. Plemstvo

2.2.2.1. 250-300 000 stanovnika

2.2.2.2. Puna politička prava

2.2.2.3. Plemstvo mača (ekonomski slabiji) i plemstvo pera (ekonomski jači)

2.2.2.4. 1/3 obradive zemlje u posjedu

2.2.3. Treći stalež

2.2.3.1. 97% stanovništva

2.2.3.2. Politički neravnopravni

2.2.3.3. Kmetstva sve manje, većina seljaci s vlastitim posjedom

2.2.3.3.1. Obaveza prodavanja feudalnom gospodaru

2.2.3.3.2. Potreba najamnog rada zbog nemogućnosti uzdržavanja vlastitim zemljištem

2.3. Ekonomska kriza 1770tih i 80ih

2.3.1. Deregulacija tržišta žita - rast cijena kruha

2.3.2. Golemi državni dug

2.3.3. 1788. nerodna godina

2.4. Prosvjetiteljska filozofija

2.5. VB kao veliki gospodarski i kolonijalni konkurent nakon ind. revolucije

3. 1787.

3.1. Saziv skupštine notabla

3.1.1. Odobravanje novih poreza odbijeno

3.2. Najava saziva generalnih staleža za 1789.

4. 1788.

4.1. Izborni skupovi i pamfleti

4.1.1. Potiču političko vrenje u zemlji

4.2. Treći stalež prikuplja žalbe i prijedloge

4.2.1. Zahtjev za ravnopravnošću i ukidanjem staleškog sustava

4.2.2. Ukidanje cenzure i sloboda govora

4.2.3. Ograničenje kraljeve apsolutne vlasti

5. 1789.

5.1. Svibanj

5.1.1. Sastanak Generalnih staleža u Versailleu

5.1.1.1. Kralj drži dugačak uvodni govor, dok odluke donosi skupština

5.1.1.2. Pitanje načina donošenja odluka

5.2. 17. lipnja

5.2.1. Predstavnici 3. staleža i dio svećenstva proglašava se Narodnom skupštinom

5.3. 20. lipnja

5.3.1. Odluka o nerazilaženju dok se ne donese ustav - Zakonodavna skupština

5.4. 23. lipnja

5.4.1. "Okupljeni narod" ne prima ničije naredbe

5.5. Kralj okuplja vojsku za obračun - naron pozvan na oružje

5.6. 14. srpnja

5.6.1. Napad na Bastilleu i početak oružanih sukoba

5.7. 5. listopada

5.7.1. Pohod žena na Versailles (zahtjevi za kruhom)

5.7.2. Kralj prebačen u kućni pritvor u Parizu

6. Prva faza revolucije

6.1. 1789.-91.

6.2. Revolucija prava - velika zakonodavna aktivnost

6.3. Ključni dokumenti

6.3.1. 4/5. kolovoza 1789.

6.3.1.1. Dekret o ukidanju feudalnih odnosa u Francuskoj

6.3.2. 26. kolovoza 1789.

6.3.2.1. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

6.4. Prestanak apsolutizma i staleške monarhije

6.5. Parlamentarna/ustavna monarhija

6.6. Ukidanje plemićkih titula kao znak prekida feudalizma

6.7. Financiranje države putem konfiskacije crkvenih dobara

6.8. 1790. Državni zakon o svećenstvu

6.9. 1791. LeChapelierov zakon

6.10. Početak stvaranja stranaka (jakobinci, žirodinci)

6.11. Ljeto 1791. pokušaj kraljevog bijega iz Francuske

6.12. Rujan 1791. usvojen Ustav

6.13. Vrhovna vlast kralja na simboličkoj razini

6.14. Raspuštena skupština

6.15. Žirodinci dobivaju na važnosti

6.16. Prelazak prvotnih vođa revolucije u drugi plan

6.16.1. Mirabeu, LaFayette

7. 1790.

7.1. Ustavni zakon o svećenstvu

7.1.1. Državna vlast plaća svećenstvo i bira biskupe

7.1.2. Nastavak administrativne uloge na državnoj plaći

7.1.3. Crkvena vlast podređena državi, a ne papi

8. 1791.

8.1. LeChapelierov zakon

8.1.1. Antiradnički

8.1.2. Zabrana stvaranja radničkih skupova i organiziranja štrajkova

8.2. Ljeto

8.2.1. Pokušaj kraljevog bijega iz Francuske

8.2.2. Vraćen u Pariz - nepopravljiv pad autoriteta

8.3. Rujan

8.3.1. Usvojen ustav

9. Sukobi jakobinaca i žirodinaca

9.1. 1791.-92.

9.2. Žirodinci za izvoz revolucije i ekspanziju, jakobinci za prvo rješavanje unutrašnjih pitanja (rat ugrožava revoluciju)

9.3. Polovica 91.

9.3.1. Habs. monarhija i Prusija pokušavaju vratiti stari poredak

9.3.2. Zauzeti ratom s Osmanlijama i podjelom Poljske

9.4. Početak rata s Habzburškom monarhijom i Prusijom

9.5. Borba za slobodu - križarski rat slobode

9.5.1. Pitanje lojalnosti kralju ili revolucionarnim vlastima

9.6. Sankiloti prodiru u kraljevsku palaču

9.7. Napredak stranih trupa prema Parizu - opća mobilizacija

9.8. Manifest iz Brunswicka i potpuno rušenje Pariza

9.9. Sankiloti u Parizu proglašavaju komunu (podrška jakobinaca)

9.10. Napad na kraljevo sjedište 10. kolovoza

9.11. Zasjedanje Konventa i proglašenje Republike

9.11.1. Sukob u konventu - sankiloti kao faktor nestabilnosti

9.11.2. Centralizacija (jakobinci) vs federalizacija (žirodinci)

9.12. Proces protiv kralja

9.12.1. Smaknuće 18. siječnja 1793.

9.12.2. Prva protufrancuska koalicija

9.13. Ubrzanje revolucije

9.14. Napad masa na konvent - izručenje žirodinaca

10. 1792.

10.1. Pitanje vanjske intervencije

10.2. Proljeće

10.2.1. Francuska proglašava rat Habzburškoj monarhiji

10.2.1.1. Traje do Waterlooa 1815.

10.3. Ljeto

10.3.1. Sankiloti (pariška sirotinja) prodire u kraljevu palaču

10.3.1.1. Luj XVI prisiljen nazdraviti Revoluciji

10.3.2. Srpanj

10.3.2.1. Uključenje Prusije u rat

10.3.2.2. 25. Srpnja

10.3.2.2.1. Manifest iz Brunswicka

10.3.2.2.2. Potpuno rušenje Pariza

10.3.3. 10. kolovoza

10.3.3.1. Napad na kraljevo sjedište - Luj XVI zatočen

10.3.3.2. Brojna uhićenja diljem zemlje (svećenstvo)

10.4. 20. rujna

10.4.1. Početak zasjedanja Konventa

10.5. 22. rujna

10.5.1. Proglašenje Republike

10.6. Prosinac

10.6.1. Proces protiv kralja

10.6.2. "Prikoljimo tu svinju" "Kralj mora umrijeti da bi narod mogao živjeti" - Robespierre

11. 1793.

11.1. 18. siječnja

11.1.1. Glasovanje na kraju suđenja - mala većina prevagnula na smrt kralja

11.2. Nastanak protufrancuske koalicije

11.2.1. Habsburška Monarhija, Prusija, VB, Sardinija, Rusija, Napulj, Španjolska, Portugal, Nizozemska

11.3. Ubrzanje revolucije

11.3.1. Pobune i kontra revolucija

11.3.2. Proljeće

11.3.2.1. Proces protiv žirodinaca

11.3.3. Lipanj

11.3.3.1. Napad masa na Konvent

11.3.3.1.1. Traži se izručenje Žirodinaca

11.3.4. Potpuno ukinuće feudalnih odnosa

12. Jakobinska diktatura

12.1. Obilježja

12.1.1. Koncentracija vlasti

12.1.1.1. Komitet javnoga spasa (trijumvirat na čelu)

12.1.1.1.1. Robespierre

12.1.1.1.2. Saint-Just

12.1.1.1.3. Danton

12.1.1.1.4. Komesari u provinciji

12.1.1.1.5. Ciljevi

12.1.2. Potpuno ukinuće feudalnih odnosa, ljeto 1793.

12.1.2.1. Zakon o ukidanju obveza prodaje seljaka

12.1.3. Zakon o sumnjivima

12.1.3.1. Odgovornost i za djelatnost bližnjih

12.1.3.2. I pasivnost se kažnjava

12.1.4. Obaveza besplatnog školovanja za svu djecu

12.1.5. 1794. ukidanje obrane optuženima

12.1.5.1. Samo smrtna kazna

12.1.5.2. Suci donose odluke prema vlastitom osjećaju ljubavi prema Domovini

12.1.5.3. 30 do 40 000 žrtava

12.1.6. Ukidanje katoličke religije

12.1.7. Promjene u kalendaru

12.2. Rušenje diktature

12.2.1. Ožujak 1794. likvidiranje nekih jakobinskih vođa

12.2.1.1. Danton

12.2.2. Porast protivnika Trijumvirata

12.2.2.1. Lipanj i srpanj 1794.

12.2.2.2. Porazi na ratištu

12.2.2.3. Konspiracijski govori u Konventu

12.2.2.4. Ugroženost viđenih političara

12.2.2.5. Uhićenje Trijumvirata i pogubljenje Robespierrea

13. 1794.

13.1. Ožujak

13.1.1. Obračun među jakobincima

13.1.2. Likvidiranje Dantona

13.2. Lipanj i srpanj

13.2.1. Uhićenje Trijumvirata i smaknuće Robespierrea

14. Termidorsko razdoblje (direktorij)

14.1. Zabrana djelatnosti jakobinskoga kluba

14.1.1. Odustajanje od terora

14.2. Mogućnost bogaćenja u Revoluciji

14.3. Želja za stabilizacijom stanja u zemlji

14.4. Period "slobode da se bogati, ali i slobode da se umire od gladi"

14.5. 1795. protesti zbog gladi

14.5.1. Ugušeni

14.5.2. Sankiloti bez vodstva

14.5.3. Neuspješni pokušaji pobune rojalista

14.6. Ustavne promjene

14.6.1. Povratak imovinskog cenzusa (pravo glasa)

14.6.1.1. Rujan 1795.

14.6.2. Vijeće pet stotina kao parlament

14.6.3. Direktorij kao izvršno tijelo

15. 1795.

15.1. Proljeće

15.1.1. Protesti u Parizu

15.1.2. Pobune rojalista (neuspješne)

15.2. Rujan

15.2.1. Povratak imovinskog cenzusa (pravo glasa)

15.2.2. Direktorij kao izvršno tijelo

16. Poslijedice

16.1. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

16.2. Začeci totalitarnih sustava

16.3. Historiografski radovi već u vrijeme same revolucije