Europa u Napoleonovo doba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Europa u Napoleonovo doba by Mind Map: Europa u Napoleonovo doba

1. 1792.

1.1. Početak rata između Francuske i prve protufrancuske koalicije

2. 1795.

2.1. Travanj

2.1.1. Raspad prve protufrancuske koalicije

2.1.1.1. Ostaju Austrija i VB

2.2. Mir u Baselu

2.2.1. Povlačenje Pruske uslijed treće podjele Prusko-litvanske unije

2.3. Smirivanje stanja sa Španjolskom i Nizozemskom

2.4. Smrt Katarine Velike

2.4.1. Obustavlja djelovanje Rusije na Europskoj političkoj sceni

3. 1797.

3.1. Mir u Campoformiju s Austrijom

3.1.1. General Napoleon potpisao ne čekajući dopuštenje Direktorija

3.1.2. VB ostaje jedini protivnik Francuskoj

3.1.3. Austrija priznaje pripajanje Belgije Francuskoj

3.1.3.1. Zauzvrat dobiva područje Mletačke republike

4. 1798.

4.1. Svibanj

4.1.1. Napad na Egipat

5. 1799.

5.1. Proljeće

5.1.1. Pohod prema sjevernoj Italiji

5.1.1.1. Oslobađanje od francuskog utjecaja

5.2. 09. studeni

5.2.1. Brumaire

6. 1801.

6.1. Mir u Lunevilleu (Austrija)

7. 1802.

7.1. Mir u Amiensu (Pruska)

8. 1803.

8.1. Britanski premijer William Pitt Mlađi

8.1.1. Blokada trgovine

9. Pohod na Rusiju

9.1. Povodi

9.1.1. Rusko kršenje kontinentalne blokade

9.1.2. Ambicije ruskog cara Aleksandra I. i Napoleona (Vlast nad Carigradom)

9.1.3. Jačanje anti-francuskih krugova u Rusiji

9.1.4. 1812. okupljanje velike armije

9.2. 1812.

9.2.1. Lipanj - studeni

9.2.1.1. Povlačenje Rusa prema istoku

9.2.1.2. Manjak cesta, taktika spaljene zemlje i partizanski udari

9.2.2. Rujan

9.2.2.1. Bitka kod Borodina

9.2.2.1.1. Francuska kratkotrajna pobjeda

9.2.2.1.2. Moskva bez obrane

9.2.2.2. Ulazak francuskih trupa u Moskvu i požar

9.2.3. Napoleonove ponude primirja neprihvaćene

9.2.4. Razlozi neuspjeha

9.2.4.1. Neuobičajeno rana i oštra zima

9.2.4.2. Protuudari ruske vojske i napadi Kozaka

9.2.4.3. Izostanak motivacije stranih vojnika

9.2.4.4. Prelazak preko rijeke Berezine

10. Napoleonov poraz

10.1. 1813.

10.1.1. Šesta protu-francuska koalicija

10.1.1.1. Rusija, VB, Švedska, Austrija i Prusija

10.2. Urušavanje Napoleonovog poretka u Europi

10.3. Bitka naroda kod Leipziga

10.3.1. Napoleonov poraz

10.3.2. Prenošenje borbi na francusko područje

10.3.3. Opozicija u Francuskoj

10.4. 1814.

10.4.1. 31. siječnja

10.4.1.1. Ulazak koalicijskih snaga u Pariz

10.4.2. Neuspješan pokušaj abdikacije u korist maloljetnog sina

10.4.3. Bezuvjetna kapitulacija i premještaj na Elbu

10.4.4. Luj VIII Bourbon na prijestolju

11. Sto dana

11.1. 1815.

11.1.1. Bijeg s Elbe

11.1.2. 18. lipnja

11.1.2.1. Bitka kod Waterlooa

11.1.2.1.1. Konačan Napoleonov poraz

11.2. Luj VXIII bježi

11.2.1. Poništavanje restauracijskih akata

11.2.2. Protjerivanje imigranata iz 1814. iz zemlje

12. Posljedice revolucije i Napoleonskih ratova

12.1. Porast značenja države

12.1.1. Razrađeni birokratski aparat

12.2. Uvođenje građanskih prava

12.2.1. Jednakost pred zakonom

12.2.2. Političke slobode

12.3. Pojava novih sredstava propagande

12.4. Uništenje temelja apsolutističke monarhije

12.5. Ukidanje feudalnih odnosa i slabljenje staleškog sistema

12.6. Buđenje nacionalnih osjećaja

12.7. Veliki ljudski gubitci

12.8. Smanjenje utjecaja i bogatstva Katoličke Crkve

12.9. Promjena karaktera ratova

12.9.1. Ratovi između društava

12.9.2. Modernizacija vojske

13. Bečki kongres

13.1. 1814/15

13.2. Bečki valcer (Kongres koji pleše)

13.3. Zemlje

13.3.1. Austrija

13.3.1.1. Metternich

13.3.2. Rusija

13.3.2.1. Aleksandar I.

13.3.3. Velika Britanija

13.3.3.1. Castlereagh

13.3.4. Prusija

13.3.4.1. Fridrik Vilim III.

13.3.5. Francuska

13.3.5.1. Predstavnici Bourbona

13.4. Temeljna načela

13.4.1. Načelo legitimiteta

13.4.1.1. Nenarušivo pravo na prijestolje

13.4.1.2. Povratak vladara smijenjenih tijekom Revolucije

13.4.2. Ravnoteža snaga

13.4.2.1. Jamac mira i stabilnosti u Europi

13.5. Poljsko pitanje

13.5.1. Varšavsko Vojvodstvo pripalo Rusiji

13.6. Povratak Papinske države

13.7. Stvorena Nizozemska Kraljevina

13.8. Potvrđena neutralnost Švicarske

13.9. Zabrana trgovine robljem

13.10. Priprema osnutka Svete Alijanse

13.10.1. Rusija, Prusija, Austrija

13.11. Norme diplomatskog ponašanja i odnosa

13.12. Osiguran mir u Europi sve do Krimskog rata

14. Napoleonova kampanja u Italiji

14.1. Pobuđivanje nacionalne svijesti kod talijanskog stanovništva

14.1.1. Borba protiv starih dinastija

14.2. Napoleon nije smatran osloboditeljem jedino u Španjolskoj i Rusiji

14.3. Cispadanska i Lombardska republika stvorene na sjeveru Italije

14.4. 1797. mir s Austrijom u Campoformiju

14.4.1. VB ostaje kao jedini protivnik

15. Napad na Egipat

15.1. 30 000 vojnika i znanstvenici

15.2. Prihvaćeno kao pokušaj udaljavanja Napoleona što dalje od Francuske

15.3. Svibanj 1798.

15.4. Plovidba do Aleksandrije - Britanska flota čeka Gibraltaru

15.5. Bitka kod piramida

15.5.1. Neuspješan pohod prema Siriji

15.6. Ponovno uključivanje Rusije u protufrancuski pokret

15.6.1. Pomoć Osmanlijama

15.6.2. Druga protufrancuska koalicija

15.6.3. VB, Rusija, Osmansko carstvo, Portugal, Habzburška monarhija

15.7. Pohod prema Sjevernoj Italiji u proljeće 1799.

15.7.1. Oslobađanje od francuskog utjecaja

15.8. Povratak iz Egipta - oslabljena vlast Direktorija

16. Konzulat

16.1. 18. brumaire 8. godine Republike

16.1.1. 09. studeni 1799.

16.1.1.1. Napoleonov prevrat vlasti

16.1.2. Povoljne okolnosti

16.1.2.1. Popularnost

16.1.2.2. Podrška vojske

16.1.2.3. Brat na čelu vijeća 500

16.1.2.4. Slabost Direktorija

16.1.3. Raspust vijeća 500 bez otpora

16.1.4. Trojica konzula

16.1.4.1. Napoleon Bonaparte

16.1.4.2. Jean Jaques Regis

16.1.4.3. Charles Francois Lebrun

16.2. Poraz austrijske i pruske vojske

16.2.1. Mir u Lunevilleu 1801.

16.2.1.1. Austrija

16.2.2. Mir u Amiensu 1802.

16.2.2.1. Pruska

16.3. William Pitt - blokada trgovine

16.3.1. Napoleon planira invaziju na Otok

16.4. 1805. Bitka kod Trafalgara

16.4.1. Poraz francuske mornarice

16.5. 1804/05. treća protufrancuska koalicija

17. 1805.

17.1. Bitka kod rta Trafalgar

17.1.1. Poraz francuske mornarice

17.2. 02. prosinca

17.2.1. Trocarska bitka (Austerlitz)

17.2.1.1. Mir u Požunu

17.2.1.1.1. Stvoren Rajnski savez

18. 1804/5.

18.1. Treća protufrancuska koalicija

18.1.1. VB, Austrija, Rusija, Napulj, Švedska

19. 1804.

19.1. Krunidba Napoleona kao cara

19.2. Građanski zakonik (Code civile)

20. Napoleon kao car

20.1. 1805.

20.1.1. Trocarska bitka (Austerlitz)

20.1.1.1. Poraz Austrije i Rusije

20.1.1.2. Mir u Požunu 1805.

20.1.1.2.1. Stvoren Rajnski savez

20.2. 1806.

20.2.1. Bitka kod Jane-Auerstedta

20.2.1.1. Poraz Pruske vojske

20.2.1.2. Napoleonov ulazak u Berlin

20.2.2. Kontinentalna blokada Velike Britanije

20.2.2.1. Portugal krši blokadu

20.2.2.1.1. Rat sa Španjolskom

20.3. 1807.

20.3.1. Sukobi s Rusijom

20.3.1.1. Mir u Tilzitu

20.3.1.1.1. Stvaranje Varšavskog vojvodstva

21. 1806.

21.1. Ljeto

21.1.1. Četvrta protufrancuska koalicija

21.1.1.1. VB, Rusija i Pruska

21.2. Listopad

21.2.1. Bitka kod Jane-Auerstedta

21.2.1.1. Poraz Pruske vojske

21.2.1.2. Napoleonov ulazak u Berlin

21.3. Studeni

21.3.1. Kontinentalna blokada Velike Britanije

22. 1807.

22.1. Mir u Tilzitu

23. Unutrašnja situacija

23.1. Novi ustav 1802.

23.1.1. Izvršna i zakonodavna vlast u rukama konzula

23.1.2. Parlament samo mjesto diskusije

23.1.3. Podjela

23.1.3.1. Tribunat

23.1.3.1.1. Diskusija

23.1.3.2. Skupština

23.1.3.2.1. Glasanje

23.1.3.3. Senat

23.1.3.3.1. Usuglašavanje s Ustavom

23.1.4. Visok imovinski cenzus (izborno pravo)

23.1.5. Bonapartizam

23.1.5.1. Legitimacija odluka putem naknadnih plebiscita

23.1.6. Tri temeljne odrednice

23.1.6.1. Stvaranje upravljivog sustava administracije

23.1.6.1.1. Unificiranje države, podjela na departmane

23.1.6.2. Regulacija odnosa s Rimokatoličkom Crkvom

23.1.6.2.1. Konkordat 1801/02.

23.1.6.3. Uređivanje pravnog naslijeđa Revolucije

23.1.6.3.1. Građanski zakonik (Code civil) 1804.

23.1.6.3.2. Oštra cenzura i razgranata tajna policija

23.1.6.3.3. Potvrda svih prednosti zadobivenih Revolucijom

24. 1812.

24.1. Pohod na Rusiju

24.1.1. Lipanj - studeni

24.1.1.1. Povlačenje Rusa prema istoku

24.1.1.2. Manjak cesta, taktika spaljene zemlje i partizanski udari

24.1.2. Rujan

24.1.2.1. Bitka kod Borodina

24.1.2.1.1. Francuska kratkotrajna pobjeda

24.1.2.1.2. Moskva bez obrane

24.1.2.2. Ulazak francuskih trupa u Moskvu i požar

24.1.3. Prosinac

24.1.3.1. Povratak u Francusku

25. 1813.

25.1. Šesta protu-francuska koalicija

25.1.1. Rusija, VB, Švedska, Austrija i Prusija

25.2. Listopad

25.2.1. Bitka naroda kod Leipziga

26. 1814.

26.1. 31. siječnja

26.1.1. Ulazak koalicijskih snaga u Pariz

26.2. Neuspješan pokušaj abdikacije u korist maloljetnog sina

26.3. Bezuvjetna kapitulacija i premještaj na Elbu

26.4. Luj VIII Bourbon na prijestolju

27. 1815.

27.1. Veljača

27.1.1. Bijeg s Elbe

27.2. 18. lipnja

27.2.1. Bitka kod Waterlooa

27.2.1.1. Konačan Napoleonov poraz