Europa u Napoleonovo doba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Europa u Napoleonovo doba by Mind Map: Europa u Napoleonovo doba

1. 1792.

1.1. Početak rata između Francuske i prve protufrancuske koalicije

2. 1795.

2.1. Travanj

2.1.1. Raspad prve protufrancuske koalicije

2.1.1.1. Ostaju Austrija i VB

2.2. Mir u Baselu

2.2.1. Povlačenje Pruske uslijed treće podjele Prusko-litvanske unije

2.3. Smirivanje stanja sa Španjolskom i Nizozemskom

2.4. Smrt Katarine Velike

2.4.1. Obustavlja djelovanje Rusije na Europskoj političkoj sceni

3. Napoleonova kampanja u Italiji

3.1. Pobuđivanje nacionalne svijesti kod talijanskog stanovništva

3.1.1. Borba protiv starih dinastija

3.2. Napoleon nije smatran osloboditeljem jedino u Španjolskoj i Rusiji

3.3. Cispadanska i Lombardska republika stvorene na sjeveru Italije

3.4. 1797. mir s Austrijom u Campoformiju

3.4.1. VB ostaje kao jedini protivnik

4. 1797.

4.1. Mir u Campoformiju s Austrijom

4.1.1. General Napoleon potpisao ne čekajući dopuštenje Direktorija

4.1.2. VB ostaje jedini protivnik Francuskoj

4.1.3. Austrija priznaje pripajanje Belgije Francuskoj

4.1.3.1. Zauzvrat dobiva područje Mletačke republike

5. Napad na Egipat

5.1. 30 000 vojnika i znanstvenici

5.2. Prihvaćeno kao pokušaj udaljavanja Napoleona što dalje od Francuske

5.3. Svibanj 1798.

5.4. Plovidba do Aleksandrije - Britanska flota čeka Gibraltaru

5.5. Bitka kod piramida

5.5.1. Neuspješan pohod prema Siriji

5.6. Ponovno uključivanje Rusije u protufrancuski pokret

5.6.1. Pomoć Osmanlijama

5.6.2. Druga protufrancuska koalicija

5.6.3. VB, Rusija, Osmansko carstvo, Portugal, Habzburška monarhija

5.7. Pohod prema Sjevernoj Italiji u proljeće 1799.

5.7.1. Oslobađanje od francuskog utjecaja

5.8. Povratak iz Egipta - oslabljena vlast Direktorija

6. 1798.

6.1. Svibanj

6.1.1. Napad na Egipat

7. 1799.

7.1. Proljeće

7.1.1. Pohod prema sjevernoj Italiji

7.1.1.1. Oslobađanje od francuskog utjecaja

7.2. 09. studeni

7.2.1. Brumaire

8. Konzulat

8.1. 18. brumaire 8. godine Republike

8.1.1. 09. studeni 1799.

8.1.1.1. Napoleonov prevrat vlasti

8.1.2. Povoljne okolnosti

8.1.2.1. Popularnost

8.1.2.2. Podrška vojske

8.1.2.3. Brat na čelu vijeća 500

8.1.2.4. Slabost Direktorija

8.1.3. Raspust vijeća 500 bez otpora

8.1.4. Trojica konzula

8.1.4.1. Napoleon Bonaparte

8.1.4.2. Jean Jaques Regis

8.1.4.3. Charles Francois Lebrun

8.2. Poraz austrijske i pruske vojske

8.2.1. Mir u Lunevilleu 1801.

8.2.1.1. Austrija

8.2.2. Mir u Amiensu 1802.

8.2.2.1. Pruska

8.3. William Pitt - blokada trgovine

8.3.1. Napoleon planira invaziju na Otok

8.4. 1805. Bitka kod Trafalgara

8.4.1. Poraz francuske mornarice

8.5. 1804/05. treća protufrancuska koalicija

9. 1801.

9.1. Mir u Lunevilleu (Austrija)

10. 1802.

10.1. Mir u Amiensu (Pruska)

11. 1803.

11.1. Britanski premijer William Pitt Mlađi

11.1.1. Blokada trgovine

12. 1805.

12.1. Bitka kod rta Trafalgar

12.1.1. Poraz francuske mornarice

12.2. 02. prosinca

12.2.1. Trocarska bitka (Austerlitz)

12.2.1.1. Mir u Požunu

12.2.1.1.1. Stvoren Rajnski savez

13. 1804/5.

13.1. Treća protufrancuska koalicija

13.1.1. VB, Austrija, Rusija, Napulj, Švedska

14. 1804.

14.1. Krunidba Napoleona kao cara

14.2. Građanski zakonik (Code civile)

15. Napoleon kao car

15.1. 1805.

15.1.1. Trocarska bitka (Austerlitz)

15.1.1.1. Poraz Austrije i Rusije

15.1.1.2. Mir u Požunu 1805.

15.1.1.2.1. Stvoren Rajnski savez

15.2. 1806.

15.2.1. Bitka kod Jane-Auerstedta

15.2.1.1. Poraz Pruske vojske

15.2.1.2. Napoleonov ulazak u Berlin

15.2.2. Kontinentalna blokada Velike Britanije

15.2.2.1. Portugal krši blokadu

15.2.2.1.1. Rat sa Španjolskom

15.3. 1807.

15.3.1. Sukobi s Rusijom

15.3.1.1. Mir u Tilzitu

15.3.1.1.1. Stvaranje Varšavskog vojvodstva

16. 1806.

16.1. Ljeto

16.1.1. Četvrta protufrancuska koalicija

16.1.1.1. VB, Rusija i Pruska

16.2. Listopad

16.2.1. Bitka kod Jane-Auerstedta

16.2.1.1. Poraz Pruske vojske

16.2.1.2. Napoleonov ulazak u Berlin

16.3. Studeni

16.3.1. Kontinentalna blokada Velike Britanije

17. 1807.

17.1. Mir u Tilzitu

18. Unutrašnja situacija

18.1. Novi ustav 1802.

18.1.1. Izvršna i zakonodavna vlast u rukama konzula

18.1.2. Parlament samo mjesto diskusije

18.1.3. Podjela

18.1.3.1. Tribunat

18.1.3.1.1. Diskusija

18.1.3.2. Skupština

18.1.3.2.1. Glasanje

18.1.3.3. Senat

18.1.3.3.1. Usuglašavanje s Ustavom

18.1.4. Visok imovinski cenzus (izborno pravo)

18.1.5. Bonapartizam

18.1.5.1. Legitimacija odluka putem naknadnih plebiscita

18.1.6. Tri temeljne odrednice

18.1.6.1. Stvaranje upravljivog sustava administracije

18.1.6.1.1. Unificiranje države, podjela na departmane

18.1.6.2. Regulacija odnosa s Rimokatoličkom Crkvom

18.1.6.2.1. Konkordat 1801/02.

18.1.6.3. Uređivanje pravnog naslijeđa Revolucije

18.1.6.3.1. Građanski zakonik (Code civil) 1804.

18.1.6.3.2. Oštra cenzura i razgranata tajna policija

18.1.6.3.3. Potvrda svih prednosti zadobivenih Revolucijom

19. Pohod na Rusiju

19.1. Povodi

19.1.1. Rusko kršenje kontinentalne blokade

19.1.2. Ambicije ruskog cara Aleksandra I. i Napoleona (Vlast nad Carigradom)

19.1.3. Jačanje anti-francuskih krugova u Rusiji

19.1.4. 1812. okupljanje velike armije

19.2. 1812.

19.2.1. Lipanj - studeni

19.2.1.1. Povlačenje Rusa prema istoku

19.2.1.2. Manjak cesta, taktika spaljene zemlje i partizanski udari

19.2.2. Rujan

19.2.2.1. Bitka kod Borodina

19.2.2.1.1. Francuska kratkotrajna pobjeda

19.2.2.1.2. Moskva bez obrane

19.2.2.2. Ulazak francuskih trupa u Moskvu i požar

19.2.3. Napoleonove ponude primirja neprihvaćene

19.2.4. Razlozi neuspjeha

19.2.4.1. Neuobičajeno rana i oštra zima

19.2.4.2. Protuudari ruske vojske i napadi Kozaka

19.2.4.3. Izostanak motivacije stranih vojnika

19.2.4.4. Prelazak preko rijeke Berezine

20. 1812.

20.1. Pohod na Rusiju

20.1.1. Lipanj - studeni

20.1.1.1. Povlačenje Rusa prema istoku

20.1.1.2. Manjak cesta, taktika spaljene zemlje i partizanski udari

20.1.2. Rujan

20.1.2.1. Bitka kod Borodina

20.1.2.1.1. Francuska kratkotrajna pobjeda

20.1.2.1.2. Moskva bez obrane

20.1.2.2. Ulazak francuskih trupa u Moskvu i požar

20.1.3. Prosinac

20.1.3.1. Povratak u Francusku

21. Napoleonov poraz

21.1. 1813.

21.1.1. Šesta protu-francuska koalicija

21.1.1.1. Rusija, VB, Švedska, Austrija i Prusija

21.2. Urušavanje Napoleonovog poretka u Europi

21.3. Bitka naroda kod Leipziga

21.3.1. Napoleonov poraz

21.3.2. Prenošenje borbi na francusko područje

21.3.3. Opozicija u Francuskoj

21.4. 1814.

21.4.1. 31. siječnja

21.4.1.1. Ulazak koalicijskih snaga u Pariz

21.4.2. Neuspješan pokušaj abdikacije u korist maloljetnog sina

21.4.3. Bezuvjetna kapitulacija i premještaj na Elbu

21.4.4. Luj VIII Bourbon na prijestolju

22. 1813.

22.1. Šesta protu-francuska koalicija

22.1.1. Rusija, VB, Švedska, Austrija i Prusija

22.2. Listopad

22.2.1. Bitka naroda kod Leipziga

23. 1814.

23.1. 31. siječnja

23.1.1. Ulazak koalicijskih snaga u Pariz

23.2. Neuspješan pokušaj abdikacije u korist maloljetnog sina

23.3. Bezuvjetna kapitulacija i premještaj na Elbu

23.4. Luj VIII Bourbon na prijestolju

24. Sto dana

24.1. 1815.

24.1.1. Bijeg s Elbe

24.1.2. 18. lipnja

24.1.2.1. Bitka kod Waterlooa

24.1.2.1.1. Konačan Napoleonov poraz

24.2. Luj VXIII bježi

24.2.1. Poništavanje restauracijskih akata

24.2.2. Protjerivanje imigranata iz 1814. iz zemlje

25. 1815.

25.1. Veljača

25.1.1. Bijeg s Elbe

25.2. 18. lipnja

25.2.1. Bitka kod Waterlooa

25.2.1.1. Konačan Napoleonov poraz

26. Posljedice revolucije i Napoleonskih ratova

26.1. Porast značenja države

26.1.1. Razrađeni birokratski aparat

26.2. Uvođenje građanskih prava

26.2.1. Jednakost pred zakonom

26.2.2. Političke slobode

26.3. Pojava novih sredstava propagande

26.4. Uništenje temelja apsolutističke monarhije

26.5. Ukidanje feudalnih odnosa i slabljenje staleškog sistema

26.6. Buđenje nacionalnih osjećaja

26.7. Veliki ljudski gubitci

26.8. Smanjenje utjecaja i bogatstva Katoličke Crkve

26.9. Promjena karaktera ratova

26.9.1. Ratovi između društava

26.9.2. Modernizacija vojske

27. Bečki kongres

27.1. 1814/15

27.2. Bečki valcer (Kongres koji pleše)

27.3. Zemlje

27.3.1. Austrija

27.3.1.1. Metternich

27.3.2. Rusija

27.3.2.1. Aleksandar I.

27.3.3. Velika Britanija

27.3.3.1. Castlereagh

27.3.4. Prusija

27.3.4.1. Fridrik Vilim III.

27.3.5. Francuska

27.3.5.1. Predstavnici Bourbona

27.4. Temeljna načela

27.4.1. Načelo legitimiteta

27.4.1.1. Nenarušivo pravo na prijestolje

27.4.1.2. Povratak vladara smijenjenih tijekom Revolucije

27.4.2. Ravnoteža snaga

27.4.2.1. Jamac mira i stabilnosti u Europi

27.5. Poljsko pitanje

27.5.1. Varšavsko Vojvodstvo pripalo Rusiji

27.6. Povratak Papinske države

27.7. Stvorena Nizozemska Kraljevina

27.8. Potvrđena neutralnost Švicarske

27.9. Zabrana trgovine robljem

27.10. Priprema osnutka Svete Alijanse

27.10.1. Rusija, Prusija, Austrija

27.11. Norme diplomatskog ponašanja i odnosa

27.12. Osiguran mir u Europi sve do Krimskog rata