Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAATLUS by Mind Map: VAATLUS

1. Formaliseeritud vaatlus:

1.1. Fikseeritavad kriteeriumid täpselt määratletud

1.2. Tulemusi analüüsitakse kriteeriumidele vastanud juhtumite arvulise osakaalu/võrdluse põhjal

1.3. Näiteks loendus, kus loetakse kokku, mitu sõidukit ja jalakäijat läbib tee punktis X

2. Formaliseerimata vaatlus:

2.1. Fikseeritavad kriteeriumid enne täpselt määratletud

2.2. Olulised tunnused määratletakse alles pärast vaatlust, analüüsi käigus

3. Vaatlust saab läbi viia nii iseseisva uuringuna kui ka kombineerituna intervjuude, dokumendianalüüsi jt meetoditega

4. Tähelepanekute tegemine füüsilisest maailmast meeltetaju abil

5. Üks tähtsamaid uurimismeetodeid

6. Teadusfilosoofias mõeldakse vaatluste all protsesside jälgimist niisugusel kujul, nagu nad eest leitakse

7. Tunnused mille abil vaatlust kirjeldada:

7.1. koht/ruum

7.2. aeg

7.3. tegutsejad

7.4. tegevused

7.5. materiaalsed objektid

7.6. protsessid/sündmused