PENGENALAN KEPADA PENGKALAN DATA

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGENALAN KEPADA PENGKALAN DATA by Mind Map: PENGENALAN KEPADA PENGKALAN DATA

1. PERISIAN-PERISIAN APLIKASI PENGKALAN DATA

1.1. Perisian aplikasi merupakan program yang direka untuk memudahkan membantu pengguna dalam melakukan tugas seharian seperti menaip, mengira atau membuat grafik.

1.2. Perisian juga membolehkan pengguna membaca dan berinteraksi dengan teks, imej dan maklumat lain di laman web semasa melayari internet.

1.3. Jenis perisian aplikasi pengkalan data ialah o perisian pemprosesan perkataan o perisian hamparan elektronik o perisian persembahan o perisian pangkalan data o perisian grafik o pelayan internet o penerbitan meja

2. FUNGSI PENGKALAN DATA

2.1. 1. Mendapatkan maklumat dengan pantas, cepat dan tepat

2.2. 2. Boleh menambah, mengubahsuai atau memadam sesuatu rekod

2.3. 3. Menyelenggara data dan rekod

2.4. 4. Mengisih maklumat mengikut nombor rekod atau nama sesuatu rekod

3. KEBAIKAN PENGKALAN DATA

3.1. Meningkatkan ketepatan data dan keselarasan data yang lebih tinggiapabila kawalan terhadap data lewah dilaksanakan

3.2. Keselamatan yang lebih baik seperti penggunaan kata laluan ataupenyulitan

3.3. Memudahkan pengunduran dan laporan data

3.4. Lebih maklumat dapat dijana daripada jumlah data yang sama

4. OBJEK-OBJEK PENGKALAN DATA

4.1. Jadual (Table)

4.1.1. -Koleksi data yang tersusun,dikenalpasti dan disimpan sebagai baris dan lajur

4.2. Pertanyaan (Queries)

4.2.1. -Dua atau lebih table boleh berhubung melalui query.Namun setiap jadual perlu mempunyai kunci primer yang sama

4.3. Borang (forms)

4.3.1. -Lebih mudah dikenali sebagai antara muka pengguna.Pengguna hanya menggunakan program melalui borang ini sahaja

4.4. Laporan (reports)

4.4.1. -Laporan adalah hasil yang dikeluarkan setelah pengguna bekerja melalui borang.Laporan biasanya adalah berbentuk kertas iaitu bahan yang dicetak

5. KELEMAHAN PENGKALAN DATA

5.1. Kekompleksan proses pembangunan akan memberi kesan kepada prestasi sistem

5.2. saiz DBMS agak besar dan melibatkan storan yang banyak

5.2.1. Name

5.2.2. Office hours

5.2.3. Contact

5.3. kos peralihan dan lariansama ada dari sistem manual atau sistem fail biasa kepada sistem pangkalan data yang tinggi

5.4. kesan kegagalan lebih tinggi kerana pengguna dan aplikasi amat bergantung kepada DBMS

6. JENIS-JENIS APLIKASI PENGKALAN DATA

6.1. 1 ) Data Model Hirarki

6.2. 2 ) Data Model Rangkaian

6.3. 3 ) Data Model Hubungan