Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitetsplan by Mind Map: Kvalitetsplan

1. Mål for prosjektet

2. Oversikt over styrende dokumenter

2.1. NS-5426

3. Organisering

3.1. Bla

4. Oversikt over prosjektets kvalitetsfaktorer

5. Kontroll og dokumentasjon

5.1. SJA

6. Sikring av riktig kompetanse i prosjektet

6.1. Prosedyrer

7. Retningslinjer for utarbeidelse av rådgivers og entreprenørs kvalitetsplaner