Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitetsplan by Mind Map: Kvalitetsplan

1. Organisering

1.1. Bla

2. Oversikt over prosjektets kvalitetsfaktorer

3. Kontroll og dokumentasjon

3.1. SJA

4. Retningslinjer for utarbeidelse av rådgivers og entreprenørs kvalitetsplaner

5. Mål for prosjektet

6. Oversikt over styrende dokumenter

6.1. NS-5426

7. Sikring av riktig kompetanse i prosjektet

7.1. Prosedyrer